Fornem pris for at redde klokkefrøen

Et projekt, som Zoo er med i for at redde klokkefrøen i Danmark, bliver af EU-kommissionen kåret som et af de fire bedste projekter i Europa.

Dyrepasser Lene Rasmussen med nogle af de æg, der bringes hjem til Zoo for at sikre klokkefrøens overlevelse og for at booste bestanden.

Zoo er med i et internationalt projekt under EU LIFE programmet, der med EU-midler støtter europæiske naturbevarelsesprojekter. Formålet med dette projekt er at sikre klokkefrøens overlevelse i den danske natur.

Under en storm i 1995 blev en stor del af bestanden udryddet, fordi frøernes leveområder blev oversvømmet med saltvand.

3.000 frøer opdrættet i storbyen
Zoo har siden 2005 bidraget til projektet ved at opdrætte klokkefrøer i Zoo for derefter at sætte de klækkede haletudser ud i gravede og rensede vandhuller på Hjortø ved Fyn i samarbejde med Amphi Consult.

- Vi er utrolig stolte af at have en aktie i så vigtigt et projekt. Klokkefrøen var ved helt at forsvinde fra den danske natur, men nu er den som bestand genetableret i det sydfynske øhav takket være LIFE-projektet. Zoologisk Have har været en drivende kraft i avl og genudsætning af frøerne og har også i de senere år været med til at genetablere de vandhuller, der er så vigtige for frøernes overlevelse, siger Bengt Holst, videnskabelig direktør i Zoo.

Succesen breder sig
Der er i forbindelse med projektet genetableret 160 ynglevandhuller, anlagt næsten 50 vinterkvarterer og udsat mere end 25.000 unge klokkefrøer, hvoraf lidt over 3.000 er opdrættet i Zoo.

Klokkefrøbestanden på Hjortø er nu så god, at LIFE overvejer at sætte nogle af klokkefrøerne ud på den lille ø Strynø Kalv.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: