Flere grise, mere mælk og mere korn

VÆKST – Vi kan producere flere grise, mere korn og mere mælk, hvis vi får muligheden. Det siger Landbrug & Fødevarer, der er begejstret for regeringens vækstplan, der åbner for en ny hurtig og smidig miljøregulering.

Vi kan producere flere grise, mere mælk og mere korn, hvis bare vi får muligheden, siger Søren Gade.

Regeringens vækstplan åbner for en modernisering af miljøreguleringen hos de danske fødevarevirksomheder. Samtidig indeholder planen nye finansieringsmuligheder for landmændene, og samlet kan de 34 initiativer skabe ny vækst. Særligt hvis regeringen udbreder den målrettede miljøregulering til landbruget, og dermed for alvor åbner op for produktion af flere råvarer.

Det mener landbrugets toporganisation Landbrug & Fødevarer, der hilser regeringens nye vækstplan velkommen.

- Vækstpotentialet i fødevareerhvervet får et skub i den rigtige retning med regeringens buket af 34 initiativer, der i dag blev præsenteret i ”Danmark i arbejde – vækstplan for fødevarer, mener Landbrug & Fødevarer.

Planen retter sig først og fremmest mod de danske fødevarevirksomheder. Et af de vigtige initiativer er omlægning til rummelige miljøgodkendelser og målrettet regulering, der betyder, at virksomhederne fremover i højere grad måles på deres udledninger, og at de dermed kan skrue op for produktionen af kød, mælk og andre produkter, så længe der ikke kommer mere ud gennem skorstenen eller kloakken.

Lettere at få miljøgodkendelse
Samtidig læger regeringen op til hurtigere og lettere adgang til miljøgodkendelser for virksomhederne.

- I fødevareerhvervet kan vi sikre 25.000 arbejdspladser. Det kræver først og fremmest at vi kan producere noget mere, og derfor er regeringens vækstplan og initiativerne på blandt andet miljøområdet, noget af det politiske benarbejde, der skal til, for at vi kan realisere vækstpotentialet, siger Søren Gade.

Landbrug & Fødevarer glæder sig også over planens initiativer for at lette landmændenes adgang til finansiering. Mange landmænd vil gerne udvide og modernisere, men har svært ved at finde den nødvendige finansiering. Hvis planen kan gøre det lettere, kan der potentielt produceres flere råvarer.

Nye ejerformer og finansiering
- Mange steder er det nødvendigt at udvide bedrifterne, eller få nye ejere ind, hvis der skal produceres mere. Her er finansiering fra tid til anden en udfordring, som der desværre ikke findes et quick-fix på. Planen løser ikke problemet i sig selv, men det glæder mig, at der bliver taget initiativer, og at der tænkes nyt på, hvordan vi kan løse finansieringsudfordringerne, siger Søren Gade.

Hos mange landmænd er finansiering dog ikke det eneste, der bremser udvidelser og mere produktion. Det samme gør miljøreglerne, og derfor håber Landbrug & Fødevarer, at regeringen vil indføre målrettet miljøregulering også i landbruget, som det blandt andet anbefales af Natur- og Landbrugskommissionen.

Vi kan producere flere grise
- Vi kan producere flere grise, mere mælk og større mængder korn, hvis vi får muligheden. En moderne miljøregulering bør derfor også omfatte landbruget, for det er her råvaregrundlaget skabes. Hvis landmændene kan producere mere, så vil det efterfølgende give mere arbejde på mejeriet og på slagteriet, så det er den helt afgørende ændring, vi har brug for, siger Søren Gade, og fortsætter:

- Hvis man fx på miljøområdet for husdyr havde de samme normer for svin som på kvæg, så ville man helt sikkert kunne producere flere svin og dermed give slagterierne nogle flere råvarer at arbejde med.

Landbrug & Fødevarer havde desuden gerne set en moderniseret og billigere kødkontrol på slagterierne, og at regeringen havde ændret på reglerne og praksis, så eksportcertifikater ville være både lettere og billigere at håndtere for virksomhederne.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: