Færre forsøgsdyr i krisetider

Det samlede antal af forsøgsdyr i Danmark faldt fra godt 280.000 dyr i 2011 til godt 250.000 i 2012 – et fald på ca. 30.000 dyr. Også selvom der i perioden var en stigning i antallet af tilladelser til at udføre dyreforsøg fra knap 740 i 2011 til 820 i 2012. Det viser nye tal fra Dyreforsøgstilsynet under Fødevareministeriet.

Den økonomiske aktivitet i samfundet kan tænkes at påvirke antallet af forsøgsdyr. Dermed vil øgede offentlige og private investeringer i naturvidenskabelig og medicinsk forskning kunne få antallet af forsøgsdyr til at stige.

Dyreforsøgstilsynet har da også i slutningen af 2012 og i første halvår af 2013 oplevet betydeligt flere ansøgninger om tilladelse til at udføre dyreforsøg, oplyser Fødevareministeriet.

Hovedparten af faldet i antallet af forsøgsdyr skyldes, at antallet af fisk brugt i forsøg er faldet i forhold til 2011. Blandt andet fordi en enkelt større virksomhed helt er ophørt med at bruge fisk til forsøg. Samtidig er antallet af forsøg med rotter dalet fra omkring 67.000 i 2011 til 57.000 i 2012.

80 procent af forsøgsdyrene er mus eller rotter
Mere end 80 procent af de dyr der anvendes til dyreforsøg er enten mus eller rotter. Dyrene anvendes fortrinsvis til grundforskning og medicinske forsøg. For de øvrige dyrearters vedkommende er der sket mindre udsving i antallet af dyr brugt til forsøg.

Som noget nyt er Dyreforsøgstilsynets årsrapport i år udvidet med en række artikler fra både tilladelsesindehavere, rådsmedlemmer og forskere i brugen af forsøgsdyr. Hermed forsøges der at give en beskrivelse af de mange både videnskabelige, praktiske, administrative og etiske aspekter af brugen af forsøgsdyr.

- Rapporten i år er i forhold til tidligere langt mere end bare statistiske oplysninger, men et værk, hvor man kan få god indsigt i hele forsøgsdyrsområdet – hvad enten man er skoleelev, interesseret borger eller fagperson, siger formanden for Dyreforsøgstilsynet, Christian Lundblad.

Holdninger udtrykt i årsrapportens artikler er udtryk for bidragsydernes egne meninger og vurderinger og afspejler ikke nødvendigvis Dyreforsøgstilsynets synspunkter.

 

  • Danmark stiller på flere områder skrappere krav til dyreforsøg end man gør i det øvrige EU. Bl.a. skal et dyreforsøg være til væsentlig gavn før det kan blive tilladt.
  • Dyreforsøgstilsynet gennemfører hvert år en række tilsynsbesøg hos de virksomheder og forskere der har tilladelse til at udføre dyreforsøg. I alt drejer det sig om omkring 25-30 virksomheder, der får enten anmeldte eller uanmeldte besøg.
  • Hvis man ønsker at anvende dyr til dyreforsøg i Danmark skal man have enten en natur- eller sund-hedsvidenskabelig uddannelse, bestået et godkendt kursus i forsøgsdyrskundskab og en tilladelse fra Dyreforsøgstilsynet.
  • Dyreforsøgstilsynet, der ligger under Fødevarestyrelsen, fører blandt andet tilsyn med om forsøgs-dyrs bure er ordentligt indrettet og bliver passet korrekt.
  • Desuden føres tilsyn med om forsøgene bliver gennemført efter reglerne og at der ikke bliver gennemført forsøg uden tilladelse.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: