EU giver grønt lys for randzonekompensation

Som ventet har EU-Kommissionen nu over for Fødevareministeriet bekræftet, at kompensationsordningen for randzonerne er gyldig. Ordningen giver danske landmænd økonomisk kompensation for de 10 meter randzoner, de har udlagt.

- Jeg er meget tilfreds med, at EU-Kommissionen som forventet har givet grønt lys for, at landmændene får kompensation for randzonerne. Der har været rejst en masse unødig tvivl om kompensationen, men med meldingen fra EU-Kommissionen får vi manet den usikkerhed i jorden, siger fødevareminister Mette Gjerskov.

Randzonekompensationen er afhængig af gyldige vandplaner og forventes udbetalt sammen med landbrugsstøtten. Kompensationen vil også kunne udbetales med tilbagevirkende kraft.
Svaret fra EU-Kommissionen kommer, efter Fødevareministeriet i januar i kølvandet på underkendelsen af vandplanerne bad om at få bekræftet, at der kan udbetales kompensation for randzonerne.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: