En tredjedel af klodens dyrkbare jord i fare

GLOBALT – En tredjedel af verdens dyrkningsjord er truet af ødelæggelse og udpining. Hvis ikke vi sætter hurtigt ind med en indsats for at bevare den, kan vi ikke dække verdens fødevarebehov i fremtiden, advarer FN.

FAO anslår, at en tredjedel af jordklodens dyrkningsjord er i fare for at blive udpint på grund af erosion, jordpakning (traktose), asfaltering, forsaltning, forsuring, nedbrydning af humusindholdet, udvaskning af næringsstoffer, forurening og andre processer forårsaget af ikke-bæredygtig praksis. Grafik: FAO

FN har udnævnt 2015 til Verdens Jordbundsår for at øge bevidstheden om, hvor vigtigt det er at fremme en mere bæredygtig udnyttelse af denne kritiske ressource.

En tredjedel af al dyrkbar jord på kloden er allerede under stærkt pres, og udviklingen går hurtigt i den forkerte retning. Hvis jorderosion og andre former for ødelæggelse ikke bliver stoppet, vil det dyrkbare areal, som er til rådighed per person i 2050 kun være en fjerdedel af det tilsvarende areal i 1960, vurderer FN’er Fødevare- og Landbrugsorganisation (FAO).

- Sund jord er afgørende for den globale fødevareproduktion, men vi er slet ikke tilstrækkeligt opmærksomme på denne tavse allierede, sagde FAO’s generaldirektør José Graziano da Silva, da han i begyndelsen af december indstiftede Verdens Jorddag (Soil Day), som fremover skal markeres den 5. december.

- I dag er mere end 805 millioner mennesker ramt af sult og underernæring. Befolkningstilvæksten vil kræve, at fødevareproduktionen stiger med omkring 60 procent, og da en stor del den produktion afhænger af jord, er det let at forstå, hvor vigtigt det er at holde selve jorden sund og produktiv, tilføjede da Silva.

Jord – vigtig ressource i fare
Sund jord er ikke alene grundlaget for produktion af fødevarer, brændstof, fibre og medicinske produkter, men er også afgørende for økosystemerne og spiller en central rolle i kulstofkredsløbet, lagring og filtrering af vand og jordens modstandsdygtighed over for oversvømmelser og tørke.

FAO anslår, at en tredjedel af alle dyrkningsjord er i fare for at blive udpint på grund af erosion, jordpakning (traktose), asfaltering, forsaltning, forsuring, nedbrydning af humusindholdet, udvaskning af næringsstoffer, forurening og andre processer forårsaget af ikke-bæredygtige praksis.

Og da det kan tage op til 1.000 år at danne en centimeter af jord, haster det med at få sat en stopper for udpiningen, fastslog FAO-direktøren da Silva, og det er både billigere og enklere at forebygge udpiningen end at genoprette skaderne, når de først er sket.

Mikrolivet – en alliancepartner
I jordåret vil FN også sørge for, vi retter opmærksomheden mere mod den righoldige fauna som findes under jordoverfladen: Mindst en fjerdedel af verdens biodiversitet lever under jorden, og de jordlevende organismer har stor betydning for processerne i jorden. Det gælder f.eks. regnorm, men også den kæmpestore mængde af organismer som bakterier og svampe i jorden.

Mikrolivet i jorden er afgørende for næringsstofkredsløbet og hjælper planterne med at optage næringsstofferne. Ved at passe bedre mikrolivet i jorden, kan vi øge dens evne til at binde kulstof og afbøde ørkendannelse.

Læs mere

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: