Dyreetisk Råd vil forbyde Put & Take

Put & Take-fiskeri, der foregår i søer, hvor der er udsat opdrættede fisk, finder formen etisk problematisk, anbefaler et forbud.

Det Dyreetiske Råd finder det etisk problematisk at opdrætte og udsætte fisk alene med det formål at tilgodese en hobby. Udsætningen indgår ikke som led i naturpleje, og fiskene skal gennemgå en ekstra belastning i forhold til almindeligt opdræt i form af transport, udsætning og indfangning, inden de alligevel dør.

Rådet mener også, at udsætningen af fisk i en sø kan give anledning til velfærdsmæssige overvejelser.

Et enkelt medlem bakker ikke op
Selv om Rådet også kan se positive aspekter ved Put & Take fiskeri, finder et flertal af Rådets medlemmer, at det etisk problematiske ved at opdrætte og udsætte fisk udelukkende til hobbyfangst er så tungtvejende, at de anbefaler, at Put & Take fiskeri ikke længere skal være tilladt.

Et af Rådets medlemmer vægter de drøftede hensyn anderledes og bakker ikke op om denne anbefaling. Hvis der fortsat vil være Put & Take fiskeri, er alle Rådets medlemmer dog enige om, at der bør fastsættes lovmæssige krav til Put & Take fiskeriet.

Rådet mener desuden, at brugen af fisk som levende agn bør forbydes, og at fisk der fanges og skal med hjem, skal aflives med det samme. Rådet fremsætter endvidere en række anbefalinger til at mindske belastningen af fisk ved lystfiskeri.

Formand for Det Dyreetiske Råd er viceadministrerende direktør i København Zoo, Bengt Holst.

LINK:

Det Dyreetiske Råd: Udtalelse om lystfiskeri

 

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: