DNA-test skal afsløre ulovligt træ

ULOVLIGT TRÆ: Mange træarter ligner hinanden. Derfor fifles der med import- og eksportpapirer. En ny DNA-test skal afsløre ulovligt fældet træ, der truer naturen i de lande, træet kommer fra.

Lastbiler kører bort med ulovligt fældet træ på Sumatra i det vestlige Indonesien. Foto: Greenpeace

En ny test kan være med til at stoppe import af ulovligt fældet træ til Danmark. Den nye metode er en slags DNA-test, fortæller Miljøministeriet.

Ved at analysere små spåner fra træproduktet, kan man få præcis viden om, hvilke træarter et produkt består af. På den måde kan man se, om importpapirerne er korrekte, og om træet er lovligt fældet. I nogle lande er 90 procent af det træ, der sælges, fældet i strid med reglerne.

Kampen skærpes
Allerede i år vil Miljøministeriet, der fører tilsyn med al import af træ, afprøve den nye metode, og miljøminister Kirsten Brosbøl regner med, at testen kan gøre kampen mod import af ulovligt træ mere effektiv.

- Ulovligt fældet træ er en trussel mod naturen og biodiversiteten i de lande, hvor træet kommer fra. Derfor skal vi tage alle midler i brug for at få handel af ulovligt træ stoppet, og DNA-testen af træ kan blive et effektivt middel til at nå det mål, siger miljøminister Kirsten Brosbøl.

- Vi må og skal føre et effektivt tilsyn med import af træ, og jeg er sikker på, at den nye test også kan blive et effektivt redskab for branchen i kampen mod ulovligt træ, tilføjer hun.

Fup og svindel med mere end halvdelen
Mange træarter ligner hinanden, når de er skåret op, og virksomhederne må derfor i høj grad stole på papirarbejdet. Udenlandske undersøgelser peger imidlertid på, at der ofte bliver fiflet med papirerne. Det snyd vil man bedre kunne gardere sig mod, hvis man DNA-tester træet.

Ifølge Miljøministeriet viser en undersøgelse fra England, at mere end halvdelen af de varer, der var angivet som amerikansk eg, slet ikke indeholdt træarten. Og næsten 70 procent af den kontrollerede kinesiske krydsfinér bestod af andre træarter end lovet i importpapirerne. Sådanne tilfælde vil i fremtiden kunne opfanges ved brug af den nye testmetode.

I den værst tænkelige situation går den ulovlige handel med træ ud over udryddelsestruede træarter som rosentræ eller mahogni. Andre steder bliver nationalparker, der beskytter biodiversiteten, fældet, og store skovområder forsvinder.

Importeres til Danmark
Ulovlig tømmerhugst sker primært i ulandene samt i nogle østeuropæiske lande. En del af træet handles internationalt og kommer både til Europa også til Danmark.

- Greenpeace har det seneste år flere gange dokumenteret, at europæiske, herunder danske, virksomheder køber tømmer fra brasilianske selskaber, der er involveret i ulovlige aktiviteter i Amazonas. Dette til trods for, at EU’s tømmerforordning fra 2013 forbyder import af illegalt fældet træ, skriver Greenpeace-redaktør, Kristine Modvig Clement.

Ifølge hende har blandt andet store danske virksomheder som Global Timber, Junckers, Keflico og DLH i løbet af 2014 importeret store mængder træ fra den brasilianske delstat Pará, hvor det anslås, at omkring 80 procent af tømmeret fældes ulovligt.

- Så længe de importerende lande forsømmer deres ansvar, vil de oprindelige folk i Amazonas fortsætte med at lide. Vi anbefaler derfor, at virksomhederne helt stopper med at købe tømmer fra den brasilianske del af Amazonas, og vi lægger pres på de danske og europæiske myndigheder for at håndhæve lovgivningen og stoppe handlen med ulovligt tømmer, skriver Kristine Modvig Clement på sin blog om Ulovlig skovhugst koster liv i Amazonas.

Mister 90 milliarder om året
Der findes ingen officielle statistikker om ulovlig træ. Men for nogle lande estimeres det, at mere en 90 procent af det handlede træ er fældet ulovligt.

Der findes heller ingen præcise opgørelser over, hvad ulovlig tømmerhugst koster i tabte indtægter for de lande, det går ud over. Men Verdensbanken skønner, at producentlandene som minimum mister 90 milliarder kroner om året, hvilket svarer til 10 procent af den samlede verdenshandel med træ. Interpol har estimeret at ulovligt fældet træ har en markedsværdi på ca. 170 milliarder kr. årligt.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: