DN: Hul i hovedet med mere gødning

GØDNING – Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen vil med et nyt lovforslag bane vejen for, at landbruget kan bruge mere gødning. Det er hul i hovedet, lyder det fra Danmarks Naturfredningsforening, som forudser øget udvaskning.

Danske landmænd skal have lov til at bruge mere gødning, mener miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen. Foto: Colourbox

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen sender i dag et lovforslag i høring. Det skal bane vejen for, at landmændene kan gødske mere og dermed ifølge ministeren »sikre et ordentligt proteinindhold i dansk korn«.

I en pressemeddelelse siger Eva Kjer Hansen, at hun vil tage et »opgør med de danske særregler på gødningsområdet« og give landmændene mulighed for at gøde mere.

- For lidt gødning på danske marker giver en dårlig kornkvalitet som følge af et lavt proteinindhold. Når danske landmænd ikke må gøde ligeså meget som deres udenlandske konkurrenter, kan de ikke producere korn med en kvalitet, der svarer til det, landmænd i nabolandene kan producere, argumenterer ministeren.

DN: Hul i hovedet
- Det er hul i hovedet. Vi kan godt få øje på landbrugsministeren, men hvor er miljøministeren henne, lyder den umiddelbare reaktion fra Thyge Nygaard, landbrugspolitisk rådgiver i Danmarks Naturfredningsforening.

Han frygter, at forslaget vil give øget udvaskning af næringsstoffer fra markerne.

- Ved at hæve gødningsnormerne generelt er ministeren i færd med at give bønderne fuldmagt til at forurene vores vandmiljø og natur med mere kvælstof, siger Thyge Nygaard.

Overtræder tre direktiver
Han peger også på, at hvis loven bliver vedtaget, vil Danmark overtræde hele tre EU-direktiver. Nemlig Nitratdirektivet, Habiatsdirektivet og Vandrammedirektivet.

- Alle tre direktiver siger, at EU’s medlemslande ikke må øge forureninger, og det vil blive konsekvensen, hvis landmændene må give afgrøderne mere gødning, siger Thyge Nygaard.

Vækst og vandmiljø
Eva Kjer Hansen, afviser, at mere gødning vil føre til mere forurening og understreger, at Danmark skal overholde de fælles regler i EU.

- Vi skal både have vækst og et godt vandmiljø. Derfor skal landmænd have lov til at gøde mere, mens vi fastholder vores miljøforpligtelser over for EU, siger Eva Kjer Hansen.

Hun bebuder samtidig, at regeringen i efteråret vil præsentere en samlet Fødevare- og Landbrugspakke, der skal styrke danske landmænds konkurrenceevne.

- Vi skal af med de generelle regler og lave målrettede indsatser, der hvor der er behov. Lovændringen er godt et skridt på vejen, siger Eva Kjer Hansen.

Eva Kjer på vildspor med generel lempelse
Det Økologiske Råd går ind for en differentieret model, men mener Eva Kjer Hansen er på vildspor, når hun helt generelt vil give landmændene lov til at anvende mere gødning.

- Som Natur- og Landbrugskommissionen foreslog, skal vi have en målrettet regulering, hvor der kan bruges mere kvælstof på robuste jorde og mindre på sårbare. Men så nytter det ikke noget, som regeringen lægger op til, at starte med at give samtlige landmænd lov til at hælde mere kvælstof på, siger Christian Ege, sekretariatsleder i Det Økologiske Råd.

Han peger på, at langt størstedelen af det danske korn anvendes til foder.

- Her kan dyrenes proteinbehov dækkes ved at dyrke proteinrige danske afgrøder som foreksempel hestebønner eller ved at dyrke græs, hvor det i dag er muligt at trække foderprotein ud af, siger Christian Ege.

Økologisk planteforædler: Ikke noget fagligt belæg

Anders Borgen i en forsøgsmark. I de sidste 100 år har proteinindholdet i både byg og hvede været svagt faldende, men i den samme periode er kvælstoftildelingen blevet ti-doblet. Det har ført til massiv forurening, men har ikke ført til bedre bagekvalitet.

Ikke kun de grønne organisationer går imod regeringens forslag om mere gødning. Også Anders Borgen, der er økologisk planteforædler, afviser Eva Kjer Hansens argumenter for, at mere gødning nødvendigvis giver højere indhold af protein og dermed bedre bagekvalitet for brødkorn.

- Der er ikke noget fagligt belæg for, at kornets faldende protein-indhold skyldes gødningsreglerne. Det faldende protein-indhold i kornet startede længe før vandmiljøplanerne, og skyldes snarere en kombination af klimaforandringer og planteforædling, siger Anders Borgen.

- Øgede kvælstofmængder vil alt andet lige betyde øget forurening og højere udbytter, men det er ikke sandsynligt, at det vil føre til øget protein-indhold i kornet, mener han.

- Hvis man hæver gødningsmængden, vil landmændene blot vælge andre sorter til fordel for sorter, der kan udnytte den øgede kvælstofmængde, og som har lavere protein-indhold, forudser Anders Borgen.

Loven skal hastes igennem
Indholdet af protein i kornet har været for nedadgående i flere årtier, og nye foreløbige opgørelser fra grovvarebranchen indikerer ifølge miljø- og fødevareministeren, at årets samlede hvede- og byghøst vil have et gennemsnitligt indhold af protein, som er rekord lavt.

For ministeren haster det at komme igennem Folketinget med sit forslag. Ændringen af gødskningsloven er en forudsætning for, at miljø- og fødevareministeren kan nå at ændre gødningsreglerne inden den nye dyrkningssæson næste forår.

Fælles udspil fra V, K og DF
Udfasning af gødningsnormer er en del af 16-punktsplanen, der blev lanceret af Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti før folketingsvalget i juni i år.

- Det ville have været bedst, hvis vi allerede nu havde det faglige grundlag på plads for den fremtidige miljøindsats. Men da gødskningsreglerne skal være på plads inden 1. februar næste år, er det nødvendigt at sende lovforslaget i høring allerede nu, siger Eva Kjer Hansen.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: