Dansk svineindustri er dødens pølse

KOMMENTAR – Lige nu er jeg mest indstillet på at nedlægge dansk svineindustri, skriver Lars Muhl, der er musiker, komponist og forfatter. Den kynisme, svineproducenterne og deres repræsentanter ligger for dagen, er så rystende, at jeg lige nu er mest er indstillet på, at man nedlægger hele molevitten.

Efter at have set udsendelsen Det store Svinerige på DR1 torsdag 23. januar i år, må jeg tilstå, at jeg er nødt til at ændre indstilling til, hvordan jeg troede problemerne i dansk svineindustri kunne løses.

Den kynisme, som svineproducenterne og deres repræsentanter lægger for dagen, er så rystende, at jeg lige nu er mest er indstillet på, at man nedlægger dette erhverv, som absolut INTET positivt bidrager med.

Udsendelsen viste desværre også, at vore politikere hverken har viljen eller nok indsigt i de faktiske forhold til at ville eller kunne løse problemerne. Hvis man ser bort fra den dyremishandling, der finder sted (hvis man er i stand til det), så er der en lang række andre forhold, man er nødt til at kende:

Dansk landbrug omsætter for 30 milliarder kroner om året, men har trods store EU-tilskud stadig stort underskud. Det har man haft i de seneste 10 år. Det fik vi ikke noget at vide om i udsendelsen.

Dansk svineeksport udgør kun 5% af Danmarks samlede eksport, mens landbrugets eksport udgør 17%.

Danske landmænd betaler ikke skat og har en samlet gæld på mindst 380 milliarder. Det fik vi heller ikke at vide.

Man bryster sig af at beskæftige 40.000 ansatte i landbruget. De var meget svære at få øje på i den førnævnte TV-udsendelse. Med til tallet hører, at landbrugets organisationer medregner ansatte i slikbutikker, der sælger slik med gelantine lavet af svin. Så kan man gøre sig sine egne tanker. De fleste regulært ansatte er østeuropærer, som arbejder under forhold, som ingen danskere vil finde sig i.

Disse facts alene ville have lukket enhver anden forretning. Men ikke landbruget.

I stedet misbruger erhvervet to tredjedele af den danske jord, som forgiftes, ligesom også luft og grundvand bliver det. Igen og igen tages landmænd/svineproducenter i at omgås lovgivningen, og hver eneste gang opnår de kompensation for IKKE at bryde loven, for slet ikke at sige almindelig anstændighed.

Forgiftet af kobber
Ikke mange er klar over, at gyllen, der spredes på de danske marker, er fyldt med kobber, der er skyld i den eksplosive stigning af Alzheimers, demens samt en lange række af lignende sygdomme, ligesom at vildtet i småskovene omkring markerne bliver syge og dør efter at være blevet kobberforgiftet.

Overforbrug af sprøjtegifte medfører blandt andet nedsat sædkvalitet blandt danske mænd, ligesom det danske grundvand er alvorligt truet. Dette blev heller ikke nævnt i den omtalte udsendelse. Men der var selvfølgelig også nok andet at se til.

Landbrugets undergravende virkning på den tredje verden blev heller ikke berørt. Men hvis du vil have alle faktuelle oplysninger vedrørende dansk svineavl, kan du gå ind på www.stopsvineriet.nu og læse artiklen “Den usexede sandhed som ingen vil høre”.

En nylig udarbejdet UNEP-rapport fra FN fastslår, at produktionsdyr hvert år spiser mere end halvdelen af verdens samlede afgrøder. FN foreslår derfor, at dyreproduktionen nedbringes betragteligt, hvis vi fremover skal kunne brødføde den voksende globale befolkning.

Én ting er dyremishandlingen, smittefaren, forureningen, klimaforandringerne og den økonomiske bombe under vores samfund, men det værste er næsten, at man INTET REELT gør, for at ændre på tingenes tilstand. I stedet hyrer man reklamebureauer og lader sine ledere og talsmænd føre befolkningen bag lyset med fordrejninger og løgne samtidig med, at man beklager sig over forholdene. Gennem systematiseret lobbyarbejde forføres politikere og befolkning. Og det er lige dér, at man mister tålmodigheden med og enhver sympati for dette erhverv.

Jeg har ellers længe været fortaler for, at dansk landbrug skulle have hjælp til at komme ud af den gældsfælde, det sidder fast i, så man i stedet for det nuværende svineri kunne fremstille økologiske kvalitetsprodukter.

Men jeg må indrømme, at det er svært at forestille sig, at de samme mennesker, der tilsyneladende lader hånt om de nuværende forhold – og det for de danske og europæiske skatteyderes penge – besidder den nødvendige etik og moral til at kunne indgå i en sådan løsning.

Faktisk er jeg lige nu allermest stemt for at man nedlægger hele molevitten.

Danish Crown, (ja, tænk, den danske krone står som symbol for noget så sygt som et svineslagteri) lukker og slukker snart efter sig og efterlader sig endnu et hold på fire til femhundrede mennesker uden job.

Havde vi haft nogle politikere med virkelige visioner, ville vi ikke have haft en eneste ledig i dette land. Der er så mange opgaver af betydning at tage vare på, at vi ville have brug for at importere arbejdskraft, altså såfremt man fra politisk hold besad fantasi og visionær kraft nok til at kunne gøre den forskel, der er brug for.

Hvor langt skal vi ud?
Dansk svineindustri er dødens pølse. Hvor langt skal vi ud?

Vi forbrugere må som det mindste halvere vort kødindtag og begynde at betale en anstændig pris for varen. Vi må gøre op med myten om, at man dør, hvis man udelukkende spiser vegetarisk. Det forholder sig lige omvendt.

Man dør i dag af en lang række såkaldte velfærdssygdomme som f.eks. hjertekarsygdomme samt af den lange række lidelser, vi kender så godt, når vi når pensionsalderen, hvis vi fastholder en ensidig kost med dårligt produceret kød som den primære ingrediens.

Derfor vil jeg her på det varmeste anbefale Hugh Fearnly-Whittingstalls kogebog ”GRØN hverdagsmad – fra River Cottage”. Den er fyldt med lette, næringsfyldte og lækre retter, som alle kan gå til. Velbekomme.

Hvis vi overhovedet skal have et landbrug i Danmark, så bør alle kort lægges på bordet. Hvis ikke vi kender problemerne og deres rette omfang, kan vi ikke løse dem. Ingen, og jeg gentager, INGEN har reelt interesse i at fortie sandheden, allermindst landbruget selv.

Hvis Danmark skal være med helt fremme, og dette på alle planer, med kvalitet, miljø, økonomi, dyrevelfærd, sundhed og beskæftigelse, så skal vi gøre noget NU. Men det kræver en helt ny vision, for ellers har erhvervet INGEN fremtid i Danmark.

Hvis du også vil give dit besyv med i denne sag, så kan du gøre det på www.stopsvineriet.nu

Der kan du samtidig læse alle de facts om landbruget, som hverken landbruget selv eller vore politikere informerer os om. Det er rystende læsning, men dette bør kunne animere os til at handle hurtigt.

Lars Muhl er musiker, komponist og forfatter.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: