Danmark kan tredoble eksport af økologi

Danske fødevarevirksomheder kan tredoble deres omsætning på de økologiske eksportmarkeder de kommende år. Det vurderer Landbrug & Fødevarer, som hilser fødevareministerens nye eksportstrategi på området velkommen.

Danmark kan øge eksporten af økologiske fødevarer med ti procent årligt, vurderer Kirsten Lund Jensen.

Der er plads til høje ambitioner for den økologiske eksport. Det mener erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarer, som har som mål, at der sælges for 2,5 mia. kr. dansk økologi uden for landets grænser i 2020.

- Øget afsætning og eksport kan blive en af de helt store drivkræfter i at udvikle økologien i Danmark og dermed nå målet om at fordoble det økologiske areal i 2020, siger Økologichef Kirsten Lund Jensen, som derfor tager positivt imod den nye økologiske eksportstrategi, som fødevareministeriet i dag har offentliggjort.

Skal øges med ti procent årligt

- Landbrug & Fødevarer har bidraget med vigtige prioriteter til strategien, og som organisation er vi en af de drivende kræfter i forhold til økologiske eksportfremstød. For os er det vigtigt, at der er blevet lyttet, og at erhvervet og ministeriet trækker i samme retning for at øge eksporten.

Kirsten Lund understreger, at målet med strategien er at øge den økologiske eksport med mindst 10 pct. om året frem til 2020, og at der dermed er brug for en massiv indsats på mange niveauer. Der er foreløbig afsat 10 mio. kr. om året i 2012 og 2013 til at understøtte strategiens indsatsområder.

- Det er et vigtigt skridt, at der nu er oprettet en særlig pulje til at fremme økologisk eksport. Med de aktiviteter, erhvervet gerne vil sætte i værk, bliver der brug for pengene – og på lidt længere sigt er det nok nærmere det dobbelte beløb der skal til.

Fremstød mod detail og foodservice

Strategien har blandt andet fokus på at styrke afsætningsaktiviteterne. Tidligere var fokus primært rettet mod messer og brede markedsfremstød, men med den nye strategi ser Landbrug & Fødevarer muligheder for mere præcist at ramme detailkæder, foodservicesektoren og lave B2B-aktiviteter i udvalgte lande.

- Vi kan meget præcist matche de behov, som de danske virksomheder har, og vi tror det kan give gode resultater, siger Kirsten Lund Jensen.

Fjerne markeder

Det er også et vigtigt led i strategien at styrke virksomhedernes eksportkompetencer og sætte gang i netværksdannelser omkring afsætning i udlandet. Det gælder både på de nære EU-markeder og på relevante fjernmarkeder som fx Kina, Japan og Sydkorea.

- I Landbrug & Fødevarer har vi meget fokus på nye markeder. Både i EU, hvor vi fx har øjnene rettet mod Finland, og også i Asien, hvor der er stor købekraft, og hvor forbrugerne gerne vil have dansk økologi på grund af en høj troværdighed og fødevaresikkerhed, siger Kirsten Lund Jensen.

Landbrug & Fødevarer glæder sig også over, at man fra myndigheds side vil have fokus på at inddrage økologien i det generelle arbejde med at bearbejde eksportmarkederne og at det er et mål at fjerne handelsbarrierer.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: