Connie Hedegaard i bestyrelsen for Aarhus Universitet

NAVNE – Afgående klimakommissær Connie Hedegaard bliver nyt eksternt medlem i Aarhus Universitets bestyrelse. Hun overtager pladsen fra Mariann Fischer Boel, der stopper efter fire år på posten.

Connie Hedegaard afløser Mariann Fischer Boel i bestyrelsen for Aarhus Universitet. Foto: Olivier Hansen

Bestyrelsen på Aarhus Universitet har udpeget Connie Hedegaard som nyt eksternt medlem på Aarhus Universitet med tiltrædelse den 1. december 2014.

Den nu 54-årige Connie Hedegaard har for nylig forladt posten som EU’s første klimakommissær, som hun har bestridt siden 2010.

- Med Connie Hedegaard har Aarhus Universitet fundet en yderst kompetent og erfaren afløser. Hun er en ildsjæl og en slider. Hendes visionære og ambitiøse tilgang gør hende til et stort aktiv for bestyrelsesarbejdet, og vi ser frem til samarbejdet, siger Michael Christiansen.

Udpegningen er resultatet af en omfattende proces, hvor både universitetets medarbejdere, studerende, akademisk råd, aftagerråd og –paneler, samt nuværende bestyrelsesmedlemmer har kunnet komme med forslag til en relevant afløser. Der er indkommet omkring 20 forslag, og det er en enig bestyrelse, der nu udpeger Connie Hedegaard.

Hun afløser Mariann Fischer Boel, der har valgt at stoppe som eksternt bestyrelsesmedlem i forbindelse med udløbet af sin 4-årige udpegningsperiode.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: