Biogas stiger til 1,15 kroner

ENERGIFORLIG – Afregningsprisen for biogas stiger til 37 øre til 115 øre/kwh. Det indgår som en del af energiforliget.

Mange landmænd og andre står på spring for at komme i gang, men har ikke turdet investere, før de kendte de økonomiske betingelser.

Den nye afregningspris, som stiger til 115 øre og derefter falder med to øre om året frem til 2020, vil for mange være det nødvendige incitament til at levere til eller investere i et biogasanlæg. Både i Vestjylland, i Sønderjylland og andre landsdele er store projekter på tegnebrættet.

75 procent af gødningen skal afgasses

Region Midtjylland er klar med en ambitiøs satsning på vedvarende energi, som betyder at 75 procent af husdyrgødningen skal afgasse i et biogasanlæg.

Hvis der ikke kommer tilstrækkelig fremdrift i biogassen inden udgangen af 2013, skal der ifølge energiforliget sættes ind med en ‘task-force’, der kan foreslå nye initiativer.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: