Biodiversitet til afstemning i 25 lande

50 procent af verdens arter kan være forsvundet om 100 år, hvis politikerne ikke får vendt udviklingen nu. Men hvordan vil befolkningen prioritere, hvis de har mulighed for selv at træffe beslutningerne? Det stemmer 25 lande om i dag.

Naturens mangfoldighed svinder ind, men hvad skal vi gøre? Det skal 3.000 mennesker fra 25 forskellige lande stemme om.

I dag skal flere end 3.000 borgere i 25 lande stemme om, hvordan de ønsker, at politikere skal prioritere, hvis de skulle redde fremtidens natur og dyrearter. Det internationale projekt “World Wide Views on Biodiversity” skal få fokus på biodiversitet blandt borgerne. I Danmark er 100 danskere samlet i Naturstyrelsen i København.

Deltagernes svar skal miljøminister Ida Auken og hendes ministerkolleger bruge til at diskutere biodiversitet på den kommende FN-biodiversitetskonference, COP11, i Indien i oktober måned.

Konference i Indien om biodiversitet

- Det er vigtigt, at vi politikere lytter til borgerne og ved, hvad de synes er vigtigt i forhold til at standse tilbagegangen af naturområder, planter og dyr på vores klode. Vi skal have vendt den udvikling, og det skal vi gøre nu. At få vendt udviklingen er dyrt, og derfor er jeg spændt på, hvordan borgerne synes, at landene skal fordele det økonomiske ansvar, og om vi kan få nye ideer til alternativ finansiering, siger miljøminister Ida Auken.

Borgermøderne finder blandt andet sted i Japan, Vietnam, Sydafrika, Tyskland og USA, og de 34 møder i 25 lande holdes indenfor samme døgn kloden rundt. Afstemningerne begynder i Filippinerne og slutter i staten Arizona i USA.

Verden stemmer efter dansk model

Møderne afvikles efter en dansk dialogmodel udviklet af Teknologirådet, der er koordinator for projektet, som skal inddrage befolkningen i politiske beslutningsprocesser. Under møderne vil deltagerne se film, debattere i grupper og holde afstemninger.

- Teknologirådet er et center for samarbejdende demokrati, og World Wide Views on Biodiversity er et godt eksempel på, hvordan de metoder, vi har udviklet til politiske debat og dialog, også er efterspurgt i global sammenhæng, siger direktør i Teknologirådet Lars Klüver.

Deltagere verden over modtager nøjagtig samme informationsmateriale om biodiversitet på forhånd. På møderne skal de blandt andet diskutere bevaring af koralrev, bæredygtig landbrugsdrift og beskyttelse af biodiversitet i udviklingslandene.

“World Wide Views on Biodiversity” er et internationalt projekt, som i Danmark er blevet til i et samarbejde mellem Teknologirådet, Miljøministeriet og FN’s biodiversitetssekretariat. Projektet er støttet af Miljøministeriet, VILLUMFONDEN og Japan Biodiversity Fund.

Følg med i resultaterne af afstemningerne på www.biodiversity.wwviews.org. Der vil man også kunne læse et debathæfte og se de fire film, som deltagerne skal tage stilling til under møderne.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: