Anima slæber Kopenhagen Fur i Højesteret

Injuriesag mellem Kopenhagen Furs næstformand og Anima skal nu prøves ved Højesteret. De samvirkende dyreværnsorganisationer starter indsamling for at støtte Animas sag.

Minkavl foregår på 1.400 danske minkfarme. /Foto: Colourbox

I 2011 sagsøgte næstformand hos Kopenhagen Fur, John Papsø, dyreværnsforeningen Anima for injurier. Baggrunden var et brev Anima havde sendt rundt til 50 modevirksomheder, hvori foreningen beskrev billeder af syge og skadede mink vist i TV-Avisen, som eksempler på ’grov dyremishandling’.

Der findes 1.400 minkfarme i Danmark, som hvert år producerer 15 millioner mink.

John Papsø mener at formuleringen er et udtryk for en personlig sigtelse imod ham, hvorimod Anima gør gældende at der er tale om en vurdering af de billeder TV-Avisen bragte. Billederne blev af DR bragt under overskriften “Dyremishandling”.

Vurderinger og meningstilkendegivelser er beskyttet under Den Europæiske Menneskerettighedskonventions Artikel 10 vedrørende ytringsfrihed.

Frikendt i retten
I Retten på Frederiksberg blev Anima pure frikendt. I Østre Landsret blev Anima dog i stedet dømt til at betale et samlet beløb på 160.000 kroner.

Landsrettens resultat kom som en stor overraskelse for foreningen, der mener at formuleringerne i brevet helt klart ligger indenfor ytringsfrihedens beskyttelse. Sagen skal nu behandles i Højesteret efter tilladelse fra Procesbevillingsnævnet.

- Ordet ’dyremishandling’, som denne sag drejer sig om, er en helt almindelig brugt term i det danske sprog. Når vi ser billeder af dyr med åbne kødsår og mink der rådner op i bure, så har vi lov til at sige, at det efter vores mening er dyremishandling, forklarer Animas daglige leder Joh Vinding, som også er personligt sagsøgt i sagen.

Stor opbakning blandt landets øvrige dyreværnsorganisationer
De samvirkende danske dyreværnsorganisationer (DOSO) har som konsekvens af landsrettens dom taget initiativ til en indsamling blandt foreningens over 130.000 medlemmer.

Formanden for DOSO, Peter Mollerup, glæder sig over, at Anima nu kan få lov at få sagen for Højesteret.

- Denne sag drejer sig efter min opfattelse om at Kopenhagen Fur forsøger at knægte Animas ytringsfrihed, og derfor er sagen vigtig for alle organisationer der beskytter dyr. Jeg har selv kaldt billeder fra danske minkfarme for dyremishandling, og bemærker at også en lang række politikere, myndigheder, advokater samt Kopenhagen Fur selv har brugt ordet til at omtale billeder af mink med store skader – uden retsforfølgelse vel at mærke, siger han.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: