Aarhus skal have verdens bedste renseanlæg

MILJØ – Aarhusianerne får verdens mest ressourceeffektive renseanlæg. Det kan producere over 50 procent mere energi, end det forbruger.

Renseanlægget i Aarhus ved Marselisborg producerer 50 procent mere energi, end det forbruger. Foto: Aarhus Vand

Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard og direktør i Aarhus Vand, Lars Schrøder, præsenterer 28. marts 2017 planerne for et nyt Marselisborg Renseanlæg, som skal være et internationalt fyrtårn for energiproduktion og ressourceudnyttelse af spildevand.

Marselisborg Renseanlæg i Aarhus er kendt af fagfolk i både ind- og udland som et af de mest grønne renseanlæg i verden. Anlægget er på få år gået fra at være energisluger til nu at være energiproducent.

I dag producerer renseanlægget over 50 procent mere energi, end det forbruger. Den overskydende energi kommer aarhusianerne til gavn i form af grøn el og varme.

Men om få år vil renseanlægget have for lidt kapacitet til at rense spildevandet fra et hastigt stigende antal borgere i Aarhus Kommune. Og da der ikke er plads til at udvide anlægget, der er nabo til Marselisborg Lystbådehavn, skal der bygges et nyt og større renseanlæg med en ny placering.

Anlæg i Viby og Åbyhøj nedlægges
Anlæggets kapacitet forventes udvidet til 480.000 personer og skal sammen med Egå Renseanlæg på sigt rense al spildevand i kommunen. Det er den billigste og miljømæssigt bedste løsning kun at have to renseanlæg, og det indebærer, at renseanlæggene i Viby og Åbyhøj nedlægges.

Anlægget, der skal stå klar i 2026, kommer til at hedde Marselisborg Ressourceanlæg. Ambitionen er, at det – udover at leve op til nuværende og kommende krav om spildevandsrensning – bliver verdens mest ressourceeffektive renseanlæg, erklærer Aarhus Vand.

- Navnet signalerer, at anlægget – udover at rense spildevand og sikre et optimalt vandmiljø i Aarhus bugt – kommer til at producere overskudsenergi og næringsstoffer af spildevand i et omfang, der ikke er set andre steder i verden, hedder det i en pressemeddelelse.

Værdifulde ressourcer
De stoffer, som normalt bliver betragtet som affaldsstoffer, der skal bortskaffes, skal i stedet udnyttes som værdifulde ressourcer og blive til grøn el, varme og gødning.

Det er også målet at udvikle nye, rensetekniske løsninger, hvor det rensede spildevand genanvendes.

Ved at udnytte ressourcerne i spildevandet håber man at kunne spare omkostningerne til spildevandsrensningen blandt andet ved salg af energi.

Som en ekstra gevinst vil man kunne reducere CO2-udledningen og spare på knappe ressourcer som fosfor.

Renseanlægget skal understøtte Aarhus Kommunes klimastrategi og Aarhus Vands ambition om at være energi- og CO2-neutral senest i 2030.

Kick off-arrangement på Aros
For at nå de ambitiøse, grønne mål inviterer Aarhus Vand eksperter, iværksættere og andre til at indgå i partnerskaber for at løse de innovative udfordringer.

Præsentationen af projektet finder sted ved et kick off-arrangement på kunstmuseet Aros den 28. marts. Formålet med arrangementet er at tiltrække de globalt set dygtigste virksomheder, producenter, leverandører, forskningsinstitutioner og iværksættere, som ønsker at være med i partnerskaber om udvikling af anlægget.

Arrangementet åbnes af Aarhus-borgmester, Jacob Bundsgaard, som vil tale om Marselisborg Ressourceanlæg som fyrtårn for et Aarhus i vækst. Herefter vil adm. direktør i Aarhus Vand, Lars Schrøder, præsentere de udfordringer, der skal løses for at skabe »verdens mest ressourceeffektive renseanlæg«.

Hør tre bud
Ved arrangementet vil man også kunne høre tre forskellige aktører give deres bud på, hvordan de vil løse en af de tekniske innovationsudfordringer, som projektet står overfor.

De tre er Mads Warming, global direktør for vand- og spildevandsområdet i Danfoss, Karsten Lumbye, direktør i Insero A/S og Thomas Skjødeberg Toftegaard, der er professor på Aarhus Universitet.

Efter arrangementet bliver der mulighed for en såkaldt »speed dating« med repræsentanter for Aarhus Vand. Det er møder, hvor parterne på baggrund af en præsentation og gensidig dialog finder ud af, om der er basis for et videre samarbejde.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: