75 forskere dokumenterer økologiens betydning

ØKOLOGI – 75 forskere præsenterer i en ordentlig moppedreng på 400 sider den nyeste viden om økologiens samfundsmæssige betydning.

Forskerne har kortlagt økologiens betydning for blandt andet klima, natur, miljø, sundhed. Foto: Ulla Skovsbøl

Hvordan bidrager økologien til de fælles samfundsgoder? Hvor er de bedste succeshistorier? Og hvad er de største udfordringer i forhold til miljø, dyrevelfærd, klima, biodiversitet og landdistriktsudvikling?

Det er nogle af de centrale spørgsmål, man kan læse mere om et det hidtil mest omfattende værk om økologiens samfundsmæssige betydning, der udkommer på onsdag.

300 landmænd, rådgivere og andre økologiinteresserede vil være til stede, når vidensyntesen ‘Økologiens bidrag til samfundsgoder’ bliver præsenteret for offentligheden på Økologikongres 2015 i Vingstedcenteret ved Vejle.

På godt 400 sider præsenterer bogen al den forskning, som findes, om hvordan de økologiske produktionsmetoder påvirker miljø, dyrevelfærd, klima, landdistriktsudvikling og menneskers sundhed under danske forhold.

Har arbejdet et år på værket
75 forskere og eksperter har gennem et helt år arbejdet på vidensyntesen, der er blevet til på opdrag af NaturErhvervstyrelsen under ledelse af ICROFS, Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer i Foulum.

- Syntesen viser, at økologiens bidrag til disse samfundsgoder overvejende er positivt.  Det gælder i høj grad den biologiske mangfoldighed: Der er typisk flere vilde dyr og planter på de økologiske marker, flere bestøvende insekter og større diversitet af mikroorganismer i jorden end på konventionelle bedrifter, siger Lizzye Melby Jespersen, der har redigeret den omfattende vidensyntese.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: