Vedvarende energi sparer samfundet milliarder

ENERGI – Vedvarende energi kan tjene sig ind igen helt op til firs gange. Det viser en undersøgelse fra Duke University i USA. Også i Danmark er der store gevinster at hente, siger professor Jørgen Brandt, Aarhus Universitet.

Samfundet kan spare milliarder af kroner på sundhedsbudgettet ved at omstille til vedvarende energi. Foto: Colourbox

Venstre-regeringen har sparet millionbeløb på investeringer i vedvarende energi. Men det er ikke altid, at hvad der er sparet, er tjent. En ny undersøgelse viser, at for et samfund som helhed kan vedvarende energi tjene sig ind igen helt op til firs gange.

Forskerne har medregnet mindskede udgifter til for eksempel luftvejssygdomme.

Undersøgelsen fra Duke University i USA tager udgangspunkt i, hvad det ville kræve at leve op til klimaaftalen fra Paris. Obama kritiseres for at ville bruge cirka 60 milliarder kroner på klimaet, men ifølge professor Drew Shindell og hans kollegaer kan amerikanerne til gengæld spare svimlende 1700 milliarder kroner om året.

Luftforurening er dyrt
Præsident Obamas målsætning er via sin Clean Power Plan at mindske udledningen af kuldioxid (CO2) med 80 procent inden 2050. Shindell regner også på en række følgevirkninger og beslægtede lovforslag, der reducerer udledning af kulmonoxid (CO), metan (CH4), svovldioxid (SO2) og nitrogenoxider (NOx).

Færre drivhusgasser i atmosfæren sparer i sig selv kun penge, fordi klimaforandringerne mindskes. Men omstillingen til ikke-fossile brændstoffer, der ikke udleder CO2, mindsker samtidig brugen af især olie og kul, der også forurener luften med partikler, som er skadelige for helbredet.

Renere luft redder liv
Mindre luftforurening vil betyde færre tilfælde af sygdomme som for eksempel astma. I 2030 vil den renere luft som følge af Obamas plan ifølge Shindells undersøgelse kunne have reddet amerikanske 175.000 liv. Og renere transport dertil 120.000. Eller mellem 19.000 og 148.000 færre for tidlige dødsfald om året.

Det anslås også, USA vil drage fordel af 15 millioner færre sygedage og 29.000 færre indlæggelser af børn med astma. Alt sammen med massive økonomiske fordele. Shindell modregner endda øget global opvarmning grundet mindre nedkøling fra partikelforurening.

I Danmark koster luftforurening samfundet omkring 29 millarder kroner om året, oplyser professor Jørgen Brandt, Institut for Miljvidenskab, Aarhus Universitet. For hele Europa er prisen mellem 4.000 og 5.000 milliarder kroner om året. Denne omkostning vil falde, hvis vi lever op til Parisaftalen, men der er ikke regnet på præcist hvor meget, den vil falde.

Amerikanske forhold
Den amerikanske regerings egne beregninger tager normalt ikke højde for mindsket luftforurening, når den regner på omkostningerne ved CO2-udledning. I følge Shindells beregninger undervurderer regeringen altså besparelserne. De vil være tre til fire gange højere, end regeringen har anslået. Dertil kommer alle de penge, andre lande vil spare.

- Klimakommissionen regnede engang ud, det sammenlagt ville koste Danmark 10 milliarder kroner om året at omstille til et fossilfrit samfund i år 2050, skriver Professor Jørgen Brandt i en email til OrganicToday.dk.

- De havde dog ikke regnet gevinsten i sparede helbredsomkostninger med, så vi lavede efterfølgende en rapport, der viste, at de svarede cirka til de 10 milliarder kroner om året. Så omkostningen ved at overgå til fossilfrit samfund er cirka nul, forklarer Jørgen Brandt.

Økonomiske gevinster
Undersøgelsen handler først og fremmest om de femten år mellem år 2015 og 2030. På længere sigt spås de økonomiske gevinster at kunne være op til ti gange større. På kortere sigt vil udgifterne til mindsket CO2-udledning være relativt beskedne og samfundets gevinst derfor tilsvarende større – helt op til firs gange pengene igen – siden vil det dog blive dyrere og dyrere at sænke udledningerne. Selv en ti-dobbelt Clean Power Plan tjene sig selv ind fem til ti gange.

Fordelene ved klimapolitik er ofte ret upræcise og langt ude i fremtiden. Fordelene ved renere luft opnås til sammenligning hurtigere end en valgperiode udløber. Luftforurening fra biler koster samfundet cirka fem milliarder kroner årligt, oplyser Professor Jørgen Brandt.

En politisk omstilling vil på den anden side desværre koste penge på kort sigt i visse brancher, der kan forventes at yde modstand.

Benno Hansen er fagjournalist og hortonom.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: