Støtte til forslag om tvungen bedøvelse

HALAL – Fødevareminister Karen Hækkerup ønsker at lovgive om tvungen bedøvelse når dyr aflives. Landbruget bakker op om forslaget.

Selv om det endnu ikke en del af dansk lovgivning, ender alle landbrugsdyr på dansk jord i forvejen deres dage i bedøvet tilstand. Men efter at fødevareminister Karen Hækkerup  i dag på baggrund af en ansøgning om fritagelse af bedøvelse har været ude og sige, at dansk lov skal kræve tvungen bedøvelse ved slagtning, bakker Landbrug & Fødevarer op om den nyindsatte ministers forslag.

- Der skal ikke herske nogen tvivl, om at alle dyr, der bliver slagtet i Danmark, skal være og bliver bedøvet i forbindelse med aflivning. Derfor støtter vi ministerens forslag om tvunget bedøvelse, siger adm. direktør i landbrug & Fødevarer, Søren Gade.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: