Flemming Fuglede grebet i grov løgn

KOMMENTAR – Formanden for protestlandmændene, Flemming Fuglede Jørgensen, er atter grebet i at fortælle blatante usandheder, og denne gang er det en af Danmarks kyndigste landbrugseksperter, der sætter den vidtløftige gårdejer og slotsherre fra Nordjylland på plads, skriver Kjeld Hansen.

Flemming Fuglede, formand for Bæredygtigt Landbrug, har ikke belæg for påstanden om, at faldende proteinindhold i kornet har ført til øget import af foderprotein.

Afsløringen kan læses i Politiken 22. juli 2016. Det er lektor Alex Dubgaard ved Institut for Fødevare- og Ressource-økonomi, IFRØ, ved Københavns Universitet, der har fået nok af Fuglede Jørgensens propaganda.

Fuglede Jørgensen påstod i et indlæg i Politiken 13. juli, at danske afgrøder på grund af ringere kvalitet »…blev ekskluderet på verdensmarkedet, ikke længere kunne bruges til brødkorn og landmanden måtte importere mere og mere soja for at få protein til sine husdyr«.

Ved hjælp af nogle få opslag i Danmarks Statistiks varebalancer påviser Dubgaard, at disse påstande er lodret usande.

Nettoeksport af korn
Danmark har en nettoeksport af korn, der ligger på 10-15 procent af det samlede høstudbytte, og nettoeksporten har været stigende gennem de seneste år.

Påstanden om, at dansk korn ikke kan bruges til brødkorn, er adskillige gange afvist af de danske møllerier. Danmarks Statistik kan oplyse, at den danske import af hvede de seneste tre år har ligget på omkring 200.000 tons om året, men det er næsten en halvering i forhold til de foregående fire-fem år. Importen af hvedemel har også været faldende.

Heller ikke byg er det gået tilbage for, og påstanden om stigende mængder importeret soja er også falsk. Danmarks Statistiks foderbalancer viser, at forbruget af sojaprotein toppede i midten af 00’erne for derefter at falde i en årrække!

Politisk propaganda
Fuglede er ikke alene om at føre propaganda på falske påstande. Før ham har en stribe politikere og medier fremsat tilsvarende påstande:

 • Jyllands-Postens lederskribent,
 • Foodculture,
 • Landbrugsavisen.dk,
 • Journalist Lars Attrup, Jyllands-Posten.
 • Revisor Erling Bonnesen, MF (V), dyrevelfærds-, fødevare-, landbrugs- og miljøordfører.
 • Gårdejer Henrik Høegh (V), fhv. fødevareminister (2010-11). Udtrådte af folketinget i 2015.
 • Journalist Lars Chr. Lilleholt, trafikminister (V).
 • Godsejer Lars Hvidtfeldt, næstformand for Landbrug & Fødevarer.
 • Bankassistent Kristian Jensen, udenrigsminister (V).
 • Cand. jur. Lars Løkke Rasmussen, statsminister (V).
 • Minkavler Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: