Home » Archives by category » Transport (Page 9)

OMSTILLING – Der er nu åbent for ansøgninger til den maritime omstillingspulje på 20 mio. kr. Puljen indgår som en del af den grønne omstillingspakke, som regeringen og Enhedslisten afsatte i finansloven. Man kan få tilskud til demonstrationsprojekter, der udvikler nye ressourceeffektive, grønne maritime løsninger. Den maritime omstillingspulje er en del af regeringens Vækstplan for [...]

Continue reading …

EL-TOG – Det Økologiske Råd er begejstret over regeringens forslag til en massiv satsning på den kollektive transport i form af bl.a. elektrificering af jernbanen. Et historisk løft, siger transportminister Henrik Dam Kristensen. – Der er tale om et kæmpe fremskridt. Efter at have været markant underprioriteret i rigtigt mange år, vil der nu ske [...]

Continue reading …

KØRSELSAFGIFT – Den tyske regering indførte for nogle år siden en kørselsafgift, og den har haft positiv effekt. Det er sund fornuft, men den bliver for dyr at administrere og implementere, siger skatteminister Holger K. Nielsen. En kørselsafgift ville have gjort det dyrere at transportere varer med lastbil, men den ville ikke have skadet danske [...]

Continue reading …

KØRSELSAFGIFT – Lastbilerne betaler kun én ud af hver fire kroner af de omkostninger, de påfører samfundet. Alligevel dropper regeringen nu planerne om en kørselsafgift. Det er yderst beklageligt, mener Det Økologiske Råd. – Det er ærgerligt, at regeringen på denne måde spiller sig et redskab af hænde, som kunne være brugt til at fremme [...]

Continue reading …

TRAFIK – Der er gode takter i Trængselskommissionens katalog over initiativer til begrænsning af bytrafikken, men nogle af kommissionens virkemidler vil gøre ondt værre, advarer Det Økologiske Råd og Greenpeace. – Det Økologiske Råd finder især forslagene om at udvide motorveje og anlægge en havnetunnel i København problematiske. Begge dele vil øget bilismen og lægge [...]

Continue reading …

STØJKRAV – Fremtidens personbiler skal støje mindre, mens nogle af de mest larmende køretøjer som fx lastbiler og sportsbiler får lov til at larme det samme eller mere end i dag. Også elbiler bliver fremover pålagt at støje. Ved en vigtig afstemning gav Europa-Parlamentet i går grønt lys til, at lastbiler og andre larmende køretøjer [...]

Continue reading …

SKIBSFART – Rederiet Maersk Line, der er verdens største containerrederi, har otte år før tid nået sit mål om senest i 2020 at skære 25 procent af rederiets samlede CO2-udledning i forhold til 2007. – Vi er stolte over at nå dette punkt otte år før tid. Det bekræfter, at vi er på rette spor, [...]

Continue reading …

TRANSPORT – Hverken gas, el, brint eller biobrændstoffer kan hver for sig sikre en grøn transportsektor. Der skal trækkes på mange forskellige løsninger, konkluderer tænketanken CONCITO i ny rapport. På en workshop i oktober 2012 præsenterede alle interesseorganisationer for de grønne bilteknologier deres ideer til, hvordan det skal gøres, og et ekspertpanel vurderede deres forslag. [...]

Continue reading …

Elbiloperatøren CLEVER udvider ejerkredsen med tre nye store aktionærer: energiselskaberne NRGi, EnergiMidt og Energi Fyn. Dermed står fem af Danmarks største energiselskaber bag elbiloperatøren, og det styrker udbredelsen af elbilen i Danmark. Danmarks største energiselskaber går nu sammen om at udbrede elbilen i Danmark gennem elbiloperatøren CLEVER, der leverer opladning til elbiler og 1. juni [...]

Continue reading …

De europæiske bilproducenter er på rette spor, når det gælder udledningen af CO2. Det viser nye tal fra det europæiske miljøagentur, EEA. 47 bilproducenter, som tilsammen tegner sig for 95 procent af alle producerede biler i EU i 2011, kan fremvise tal for udledning af CO2, der i 2011 alle holdt sig inden for det [...]

Continue reading …

Andre europæiske lande overhaler Danmark, som slæber sig afsted. Jeppe Juul, trafikmadarbejder i Det Økologiske Råd finder det bekymrende, at der stort set ikke sker væsentlige fremskridt længere. Danmark var for blot to år siden det land i EU, hvor der blev købt flest energieffektive biler. Men nu er vi blevet overhalet af lande som [...]

Continue reading …

EU-Kommissionen med klimakommissær Connie Hedegaard i spidsen har foreløbig opgivet at få en international forpligtende aftale, der skal begrænse udledningen af drivhusgasser fra flytransport. EU indførte 1. januar 2012 et kvotesystem, som pålægger alle fly, der letter og lander i europæiske lufthavne at betale en afgift og rapportere om deres udledning af CO2. Men reglerne [...]

Continue reading …

Transportsektoren bruger halvdelen af al den olie, vi pumper op. Tørstige lastbiler i Indien, Kina og Mellemøsten opvejer så rigeligt besparelserne på energiforbruget i de rige OECD-lande. Andelen til transport vil fortsat stige, fordi antallet af personbiler forventes at blive fordoblet inden 2035, og fordi flere varer skal køres langt. Det globale billede for energiforbrug [...]

Continue reading …

TRANSPORT – EU-Kommissionen skifter holdning og vil nu lægge loft over, hvor meget biobrændstof, der skal bruges af europæiske biler og lastvogne.  Det tidligere mål om ti procent i 2020 bliver nu justeret ned til fem procent, fremgår det af et forslag fra klimakommissær Connie Hedegaard og energikommissær Günther Oettinger. Kursskiftet kommer efter, at både [...]

Continue reading …

Paven får en el-bil af Renault

Kommentarer slået fra

TRANSPORT – Paven i Rom skal køre i elbil. Paven i Rom får nu rig lejlighed til at demonstrere sin omsorg for planetens overlevelse og holdning til bæredygtig transport. Bilfabrikken Renault har bygget to el-biler til Benedict den 16. Den ene skal transportere paven, når han skal i sommerhus og har en motor med 60 [...]

Continue reading …

TRANSPORT – Clevers nye ladenetværk til elbiler kommer ikke kun danske elbilister til gavn. Nu lokker det også norske elbilister til landet, efter at Clever har gjort det muligt for nordmænd på ferie i Danmark at benytte ladenetværket. Elbiler skaber nu ny turisme. Det sker efter, at Danmarks førende elbil-operatør Clever har indgået aftale med [...]

Continue reading …

TRANSPORT – Det Økologiske Råd roser udmøntningen af trafikaftalen mellem Regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti. orligspartierne bag trafikaftalen har aftalt at give den kollektive et solidt løft med en samlet investering på 2,6 milliarder kroner. – Vi har fået en god aftale, som sikrer bedre og billigere kollektiv trafik, men vi har også fået lavet [...]

Continue reading …

Regeringens skattereform indeholder kun få grønne lyspunkter. Men Det Økologiske Råd er dog tilfreds med, at beskatningen af firmabiler forhøjes. Det er meget lille skridt i den rigtige retning, mener rådet. – Med forslaget mindsker regeringen den offentlige støtte til kørsel i firmabil, men der er tale om et meget lille skridt i den rigtige [...]

Continue reading …

TRANSPORT – Danmarks får nu sit første landsdækkende netværk til opladning af elbiler. Det åbner 1. juni. Derfor sænker elbil-operatøren ChoosEV prisen med hele 50.000 kroner på Danmarks mest solgte elbil. Drømmer du om at køre elbil, så er chancen der nu. Elbiloperatøren ChoosEV, der 1. juni åbner sit landsdækkende netværk til opladning af elbiler, [...]

Continue reading …

TRANSPORT – Miljøminister Ida Auken har fået EU til at skærpe reglerne for skibes luftforurening. De nye krav reducerer den sundhedsskadelige røg fra skibe markant. Skibene på verdenshavene skal fremover udlede op mod 90 procent mindre svovl til luften. Det sker, efter at miljøminister Ida Auken i dag har landet en ambitiøs miljøaftale i EU. [...]

Continue reading …