Home » Archives by category » Miljø (Page 31)

NORDEN – De nordiske miljøministre går forrest for en tydelig miljødimension i FN’s bæredygtighedsmål. På et møde i Sverige aftalte de at arbejde sammen for at miljødimensionen får en tydelig plads i arbejdet med FN’s nye bæredygtighedsmål. Beslutningen om de globale bæredygtighedsmål er et af de vigtigste resultater fra Rio+20, FN’s konference om bæredygtig udvikling [...]

Continue reading …

KEMI – EU vil tilsyneladende hellere beskytte industrien i stedet for at rette op på kemikalielovgivningens mangler. Det er klart utilfredsstillende, mener Det Økologiske Råd, som efterlyser forslag til konkrete løsninger. Med otte måneders forsinkelse offentliggør EU-kommissionen nu sin gennemgang af den fælles kemikalielov, REACH. Rapporten giver en fin beskrivelse af de problemer, lovgivningen ikke [...]

Continue reading …

Global aftale glemmer den værste kviksølvs-forurening

Kommentarer slået fra

KVIKSØLV – Politikerne vil på globalt plan skride ind for at begrænse brugen af det stærkt giftige kviksølv, som ophobes i mennesker og dyr. Men de har glemt kviksølvsforurening fra kulfyrede kraftværker og fra små guldminer. Det internationale samfund har netop besluttet sig for seriøs at begrænse produktion og brug af det giftige kviksølv. Restriktioner [...]

Continue reading …

NANNOTEKNOLOGI – kan blive et alvorligt miljøproblem i fremtiden, hvis vi ikke lærer af fortidens erfaringer, advarer Det Økologiske Råd i forlængelse af advarsler fra det Europæiske Miljøagentur. Europa har ikke taget Tjernobylkatastrofen, blyforureningen og DDT-problemerne alvorligt og lært at tage forholdsregler i tide, når nye miljøproblemer er under opsejling. Det konkluderer Det Europæiske Miljøagentur, [...]

Continue reading …

KVIKSØLV – Global enighed om at forbyde udvinding og begrænse brugen af kviksølv. Stoffet er meget giftigt og ophobes i dyr og mennesker. Stort gennembrud, siger miljøminister Ida Auken. I weekenden lykkedes det i Genève at forhandle en ny global konvention om kviksølv på plads. Kviksølv er meget giftigt og kan spredes over lange afstande [...]

Continue reading …

Nye EU-regler kan sætte skub i væksten for danske producenter af grøn teknologi. Reglerne skal forebygge og begrænse forureningen af luft, vand og jord fra landbrug, slagterier, kemiske fabrikker og andre miljøtunge virksomheder. En styrket dansk miljøindsats i forhold til de største og mest miljøtunge virksomheder. Det er resultatet af nye fælles europæiske regler, som [...]

Continue reading …

MILJØ – Grønne ildsjæle kommer på finansloven. Grønne taghaver, kjolebytning, cykelbiblioteker og genbrug er nogle af de græsrodsprojekter, som kan søge penge. Miljøministeren og Enhedslisten har fordelt Miljøministeriets midler på finansloven for 2013. På finansloven for 2013 får Miljøministeriet yderligere 118 millioner kroner til den grønne omstilling. Miljøminister Ida Auken og Enhedslisten har nu lavet [...]

Continue reading …

MILJØ – Luftforureningen i Kina bliver værre og værre, og det er nu direkte sundhedsskadeligt at gå udenfor i Beijing, erkender myndighederne, som i stedet råder indbyggerne til at holde sig inden døre. Hold jer inden døre. Sådan lyder rådet fra myndighederne i Kinas hovedstad Beijing. For anden dag i træk måtte de hårdt prøvede [...]

Continue reading …

Naboer til havnen  har i årevis været plaget af stanken af svovl, sure sokker og opkast. Takket være en ny opfindelse slipper de nu for de voldsomme lugtgener. Lugt af svovl, gas, sure sokker, hundelort, opkast eller gammel ost – naboer til Aarhus Havn har i årevis været generet af kraftig stank fra flere virksomheder [...]

Continue reading …

SÆDKVALITET: Mindre end hver fjerde mand  har en optimal sædkvalitet, og et stort mindretal har en sædkvalitet, der er så dårlig, at de vil have svært ved at gøre en kvinde gravid. En konference på Rigshospitalet satte for nylig spot på danskernes nedsatte forplantningsevne. Og her pegede en række nye forskningsresultater på, at den mandlige [...]

Continue reading …

Grøn frihandel mellem EU og Singapore

Kommentarer slået fra

EU har netop afsluttet forhandlingerne med Singapore om en ny frihandelsaftale. Det er EU’s første aftale med et af de sydøstasiatiske lande i ASEAN-sammenslutningen. – Jeg er rigtig glad for, at EU og Singapore er blevet enige om en frihandelsaftale, som sigter på at øge samhandlen og med særlig vægt på grøn teknologi, siger handels- [...]

Continue reading …

Ny legeplads for grøn teknologi i Vejle

Kommentarer slået fra

Green Tech Center ved Vejle Nord åbnede i går. Det bliver Danmarks største og fremmeste demonstrations- og testcenter inden for grønne teknologier. Allerede inden Vejles nye Green Tech Center er opført, tiltrækker det storstilede center en millionbevilling fra Region Syddanmark. Bevillingen går til et energiprojekt, der samler udviklings-, test- og demonstrations faciliteter i et samlet [...]

Continue reading …

Levi’s retter ind og udfaser farlig kemi

Kommentarer slået fra

MILJØ – Efter pres fra Greenpeace er tøjgiganten Levi’s nu klar til at forbyde farlige kemikalier i sin tøjproduktion fra 2020. Verdens største cowboybuksefirma Levi’s forpligter sig til at udfase al brug af farlige kemikalier i alle led af sin produktion inden udgangen af 2020. Meldingen kommer efter en Greenpeace-kampagne som blandt andet har inkluderet [...]

Continue reading …

Det Blå Danmark skal satse grønt

Kommentarer slået fra

I en ny vækstplan skitserer regeringen en grøn fremtid med mindre forurening og bæredygtig vækst for skibsfarten og den øvrige del af det såkaldte Blå Danmark. Danmark skal være Europas maritime centrum. Grønne løsninger er fremtiden for Det Blå Danmark. Væksten i den maritime klynge skal understøttes af stærke danske kompetencer. Sådan lyder visionerne i [...]

Continue reading …

MILJØ – Regeringen og Enhedslisten enige om ambitiøs grøn omstillingspakke, der skal fremme den grønne omstilling, sikre grønne investeringer for flere hundrede millioner, fremme eksporten og fastholde produktionsarbejdspladser i bl.a. industrien og den maritime sektor. Regeringen og Enhedslisten har i dag indgået aftale om udmøntning af finanslovens grønne pakke på Erhvervs- og Vækstministeriets og Handels- [...]

Continue reading …

Regionerne skal tage hånd om jordforurening

Kommentarer slået fra

Miljøminister Ida Auken vil ændre jordforureningsloven, så regionerne kan tage hånd om gamle forurenende lossepladser, som truer vandmiljø og internationale naturbeskyttelsesområder. I dag er der omkring 43 store jordforureninger rundt om i landet, som mistænkes for at forurene vandmiljøet, men det er uvist, hvilke der udgør en reel trussel. Miljøminister Ida Auken vil fremsætte et [...]

Continue reading …

Niels I. Meyer: Vi har brug for et nyt oprør

Kommentarer slået fra

NY BOG – Oprøret er en hastesag, hvis vi vil undgå, at udviklingen går så skævt, at der ikke er nogen brugbar vej frem, skriver 82-årige Niels I. Meyer i sin nye bog, Nok er nok – Stop den skæve udvikling. Niels I. Meyer har udsendt en ny bog, hvor han maner til oprør. Det [...]

Continue reading …

Kun hver 4. dansker fyrer korrekt i brændeovnen, og det giver alt for meget sundhedsskadelig røg. Med ny kampagne fra Miljøministeriet kan alle få tjek på tændstikker og miljørigtig optænding med gratis besøg fra skorstensfejeren. Brændeovnene står for 70 procent af udledningen af partikler i Danmark og er dermed den største kilde til luftforurening. Den [...]

Continue reading …

Radikale får program for bæredygtighed

Kommentarer slået fra

MILJØ – Radikale Venstre har fået et nyt ambitiøst program for bæredygtighed. Over 30 medlemmer fra det radikale bagland har brugt næsten et år på programmet. Radikale Venstres hovedbestyrelse har vedtaget et nyt bæredygtighedsprogram. – Programmet er mere end et klassisk program. Det beskriver både en overordnet retning for arbejdet med bæredygtighed og indeholder detaljerede [...]

Continue reading …

Danskernes 850.000 brændeovne og pillefyr tegner sig for 70 procent af partikeludledningen. Nu vil miljøminister Ida Auken stille skrappere krav til nye brændeove for at reducere forureningen. Miljøministeren vil have renere luft til danskerne. Nye brændeovne skal udlede færre partikler og der kommer krav til højden på nye skorstene. Reglerne skal samlet set reducere Danmarks [...]

Continue reading …