Home » Archives by category » Klima (Page 22)

Den massive efterspørgsel på vedvarende energi og energiteknologier kan udløse  34.000 danske job og milliardindtægter. Men potentialet kan kun realiseres, hvis Danmark får en ny masterplan for energivækst. Derfor fremlægger Dansk Energi i dag 10 konkrete bud på energivækst på sit årsmøde, Energiens Topmøde. En intelligent forbrugsskat, større markeder for vedvarende energi, en 2020-plan for [...]

Continue reading …

KLIMA  – Danmarks grønne tænketank CONCITO får en tung naturfaglig profil i bestyrelsen, efter at den i sidste uge supplerede sig med Katherine Richardson. – Hvis vi skal tackle de globale klima- og ressourceudfordringer, er det vigtigt med dialog på alle niveauer i samfundet. CONCITO spiller en vigtig rolle for dialogen i Danmark, og jeg [...]

Continue reading …

KLIMA – Martin Lidegaard trykker i dag hænder med USA’s udenrigsminister Hillary Clinton for at bekræfte Danmarks indtræden i en ny koalition, der arbejder for at reducere de kortlivede klimagasser i atmosfæren. Den danske regering har besluttet at tilslutte sig det amerikanske initiativ Climate and Clean Air Coalition. Det er en ny koalition, der arbejder [...]

Continue reading …

Hvordan skaber vi grøn vækst i Danmark og bidrager til et Europa, hvor der investeres og omstilles grønt? Det er det centrale spørgsmål i et nyt hæfte fra Det Økologiske Råd: Grøn jobskabelse – En win – win stategi. Win – win fordi det kommer både miljøet og økonomien til gode – men også fordi [...]

Continue reading …

KLIMA – Danmark indtager en pinlig fjerdeplads på listen over verdens mest ressourceforbrugende nationer. Det viser 2012-udgaven af Living Planet Report. Hvis alle levede som os, ville vi have brug for fire en halv jordkloder, for at Jorden kunne nå at genskabe de ressourcer, som vi forbruger. Kun de rige olieproducerende lande som Qatar, Kuwait [...]

Continue reading …

AgroTech afholder onsdag 6. juni en temadag om fødevarer og klima. Her kan man høre blandt andre Forbrugerombudsmanden fortælle, hvad der er tilladt i markedsføringen af diverse grønne budskaber og få kommunikationsekspert Josefine Campells bud på, hvad der virker, når der kommunikeres om bæredygtighed. Der bliver også lejlighed til at høre forsker John Hermansen fra [...]

Continue reading …

KLIMA – Et effektivt og klimavenligt landbrug kan skaffe mad nok til verdens voksende befolkning. Men det kræver væsentlige omstillinger, viser Folkekirkens Nødhjælps nye rapport om landbrugsudvikling. Der er rigeligt med fødevarer i verden. Alligevel går hvert syvende menneske på kloden sulten i seng. Hvordan hænger det sammen? Det forsøger en ny rapport fra Folkekirkens [...]

Continue reading …

Energi- og klimaminister Martin Lidegaard må slække på målet om at skære 20 procent af energiforbruget i hele EU, hvis direktivet om energibesparelser skal vedtages, mens Danmark har EU-formandsskabet. Lidegaard står over for en kæmpe udfordring, når han skal skabe opbakning om det såkaldte energieffektivise-ringsdirektiv blandt sine ministerkolleger fra de øvrige EU-lande, som var samlet [...]

Continue reading …

KLIMA – Ved hjælp af  forenklede Carbon Footprint-opgørelser kan forbrugere, professionelle indkøbere og politiske beslutningstagere få værdifulde informationer om alle varegruppers og serviceydelsers klimabelastning. Redskabet vil effektivt kunne bidrage til mere bæredygtige forbrugsmønstre gennem forbrugeroplysning og beskatning af de mest klimaskadelige produkter, viser ny rapport fra CONCITO. Sammenhængen mellem forbrug og udslip af drivhusgasser skal [...]

Continue reading …

Københavnerne skal op på cyklerne, hvis de vil rundt i byen i 2025: Halvdelen af alle ture til og fra arbejde og uddannelse skal foretages på skærveknuserne, og mindst 70 pct. af alle ture skal foregå enten på cykel, på gåben eller med tog og bus. Det skriver Ingeniøren i en omtale af Københavns udkast [...]

Continue reading …

EU’s handelssystem for CO2-kvoter skal fortsat være rygraden i Europas klima- og energipolitik, mener energi- og klimaminister Martin Lidegaard. Men han har udsigt til svære forhandlinger, når EU’s miljøministre ved topmødet i Forum Horsens i dag skal diskutere fremtiden for handlessystemet for CO2-kvoter (ETS). Det er første gang det sker, siden klima- og energipakken blev [...]

Continue reading …

MILJØ – Miljøministre fra hele Europa holder topmøde i Forum Horsens i disse dage. Den grønne omstilling, hvor vi får mere ud af mindre, er vejen ud af krisen, siger miljøminister Ida Auken. Miljøminister Ida Auken og klima-, energi og bygningsminister Martin Lidegaard har inviteret alle deres europæiske ministerkolleger til uformelt ministermøde i Horsens i [...]

Continue reading …

ENERGI – Den grønne tænketank, Concito, vil vende op og ned på energiafgifterne for at få større klima-effekt, men forslaget om en grøn omlægning fejler på afgørende punkter, mener Det Økologiske Råd. Concito vil sænke afgifterne på el og fjernvarme og foreslår, at man fjerner CO2-afgiften inden for kvotesektoren. – Men derved sænker de borgernes [...]

Continue reading …

ENERGI – Omlæg de høje danske energiafgifter, opfordrer grøn tænketang, som vil forhøje skatten på olie, kul og gas. Skær en ordentlig luns af skatten på el og fjernvarme og forhøj i stedet skatten på fossile brændstoffer som olie, naturgas og kul. Det foreslår Danmarks grønne tænketank  CONCITO, der opfordrer politikerne til at omlægge de [...]

Continue reading …

KLIMA – Ida Auken er klar med 2,7 millioner kroner. Pengene skal sætte skub i samarbejdet om klimatilpasning mellem kommuner, forsyningsselskaber og andre aktører. En effektiv indsats for klimatilpasning kræver et godt samarbejde mellem kommuner, forsyningsselskaber og grundejerforeninger. Derfor er der på finansloven afsat en pulje på 2,7 mio. kroner, der skal hjælpe med at [...]

Continue reading …

Vindmøller, solceller, jordvarme, elbiler og biogas skal erstatte oliefyr og forurenende biler. Ud med oliefyr, naturgas og forurenende biler. Og ind med vindmøller, solceller, jordvarme, elbiler og biogas. Sådan lyder overskrifterne i en ny klimaplan, som Horsens Byråd har vedtaget. De fossile brædstoffer skal reduceres med tre procent om året indtil 2020, hvorefter der skal [...]

Continue reading …

Nye regler kan give boom i byggebranchen

Kommentarer slået fra

KLIMA – Miljøminister Ida Auken vil gøre det nemmere for vandselskaber og kommuner at investere i nye kloakker og klimatilpasning. Det koster 345 milliarder at udskifte alle kloakker i Danmark. Nye, større og bedre kloakker og smartere afledning af regnvand til for eksempel bassiner kan være en del af en fremsynet kommunal klimatilpasningsindsats. Men investeringer [...]

Continue reading …

ENERGIFORLIG – Med dagens energiforlig fører Danmark igen verdens mest ambitiøse energipolitik, siger energi- og klimaminister Martin Lidegaard. Et bredt flertal i Folketinget har indgået en aftale, der tager et afgørende skridt på vejen mod et samfund, der er fri for kul, olie og naturgas. Regerings-partierne, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Konservative står bag aftalen, [...]

Continue reading …

Uden mere ambitiøse politisk mål på klimaområdet er der udsigt til, at den globale udledning af drivhusgasser vil stige yderligere 50 procent frem mod 2050. Det forudser OECD, organisatioen for økonomisk samarbejde og udvikling,  i en ny rapport. – Politikere og statsledere må handle nu. Ellers får det vidtrækkende og kostbare konsekvenser, advarer OECD. – [...]

Continue reading …

Miljøminister Ida Auken har samlet nationens nøglespillere, når det gælder klimasikring af Danmark. Medlemmer af Nationalt Dialogforum for Klimatilpasning mødtes for første gang i går. Håndteringen af fremtidens klimaudfordringer er en opgave, der kræver et bredt samarbejde og en god portion åbenhed fra både erhvervslivet, videnskaben, kommuner og staten. Derfor har miljøminister Ida Auken nedsat [...]

Continue reading …