Home » Archives by category » Energi » Biomasse

Skærbækværkets »bæredygtige« flis

ENERGI – Er Skærbækværket et eksempel på grøn omstilling eller grønvask? Træbaseret biomasse som flis og træpiller afbrændt i stor stil er ikke CO2-neutralt, skriver , Andreas Petersen fra Verdens Skove. KOMMENTAR Af Andreas Petersen, Verdens Skove Fornylig blev et ombygget Skærbækværk under stor mediebevågenhed indviet af Kronprinsesse Mary. Værket skal fremover fyre med »bæredygtig flis« [...]

Biomassefyret kraftvarmeværk ved Aarhus ramt af konkurs

Kommentarer slået fra

ENERGI – Hovedentreprenøren på det nye biomassefyrede kraftvarmeværk i Lisbjerg ved Aarhus er gået konkurs. Kraftvarmeværket bliver færdigt til prisen, men er forsinket godt to måneder. Lige inden det nye biomassefyrede kraftvarmeværk i Lisbjerg er klar til at fyre op første gang, er italiensk-ejede Burmeister & Wain Energy A/S erklæret konkurs. AffaldVarme Aarhus har overtaget [...]

Continue reading …

Pensionskasse investerer i klimabelastende energi

Kommentarer slået fra

ENERGI -Amerikanske miljøorganisationer i oprør over dansk pensionskasse. PKA vil investere 1,3 milliarder kroner i verdens største biomassefyrede anlæg, som skal opføres i Storbritannien. Miljøorganisationen NOAH kan i dag offentliggøre et brev, som fjorten amerikanske miljøorganisationer har sendt til PKA’s ledelse. I brevet appellerer organisationerne til, at PKA trækker sit tilsagn om at investere 1,3 [...]

Continue reading …

NOAH: Bioenergi skader klima og natur

Kommentarer slået fra

KOMMENTAR – Produktionen af bioenergi beslaglægger store arealer og påvirker derfor både klima, biodiversitet og lokalbefolkninger. Alligevel følger EU og Danmark FN’s forfejlede anbefalinger om bioenergi, som allerede nu udgør tre fjerdedele af den energi, Danmark officielt klassificerer som vedvarende. Af Natalia Lehmann, projektmedarbejder for miljøbevægelsen NOAH og undervisningsassistent på RUC’s samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse Ved COP21 [...]

Continue reading …

EU-landene enige om regler for biobrændstof

Kommentarer slået fra

BIOBRÆNDSTOF: Nu skal der loft over andelen af biobrændstoffer baseret på fødevareafgrøder, og der skal fastsættes nationale mål for biobrændstoffer baseret på affald og restprodukter. Europa-Parlamentet godkendte 28. april det forslag til en aftale, som Rådet havde fremlagt, og der er dermed opnået enighed i EU om de fremtidige regler for biobrændstoffer. Biobrændstoffer kommer til [...]

Continue reading …

Ny aftale skal sikre bæredygtig biomasse

Kommentarer slået fra

BIOMASSE – I Danmark bruger vi fremover kun bæredygtig biomasse. Den danske energibranche har indgået en ny frivillig brancheaftale om bæredygtig biomasse. En ny frivillig bracheaftale skal sikre, at vi fremover anvender bæredygtig biomasse i energisystemet. Det sker ved at stille krav om bæredygtig skovdrift og til de samlede udledninger af CO2 fra biomassens forsyningskæde. [...]

Continue reading …

BIOØKONOMI – Tusindvis af arbejdspladser og et bedre miljø bliver resultatet, hvis Danmark kommer i bioøkonomiens førerfelt. Et nyt nationalt bioøkonomi-panel skal bringe Danmark i front. Vi skal blive langt bedre til at udnytte landbrugets og fiskeriets overskudsprodukter til nye indtægter og teknologier. For der er milliarder af kroner og tusindvis af arbejdspladser på spil, [...]

Continue reading …

BIOMASSE – Aarhus Kommune vil bygge et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg. Det vil give aarhusianerne 20 procent af deres fjernvarme uden brug af fossile brændsler. Aarhus Kommunes tekniske udvalg blev i går orienterede om planerne om at bygge et biomassefyret kraftvarmeværk ved affaldsforbrændingsanlægget i Lisbjerg. Planerne skal efterfølgende behandles i byrådet. Det kommende kraftvarmeværk skal [...]

Continue reading …

BRÆNDEAFGIFT – Den varslede brændeafgift vil både koste arbejdspladser, penge og give danske virksomheder flere tunge administrative byrder. Klimaet vil den heller ikke gavne. Landbrug & Fødevarer derfor opfordrer Christiansborg til hurtigt at tage afgiften op til kraftig revision. – Både DR Penge og Berlingske Tidende har de seneste dage ført uigendriveligt bevis for, at [...]

Continue reading …

RADIODEBAT – Radioens P1 sættter onsdag fokus på luftforurening fra brændeove. Det sker klokken 9-10 i DR-programmet ‘Ordet er dit’. Når kulden trænger sig på, fyrer vi gerne op i brændeovnen hjemme i stuen. Men landets 750.000 brændeovne udsender røg med sundhedsskadelige partikler. De kan give både hjertekarsygdomme og luftvejslidelser – og i værste fald [...]

Continue reading …

BIOBRÆNDSTOF – EU-Parlamentets vil have mere biobrændstof fra alger, tang og andet, der ikke er fødevarer. Det glæder Britta Thomsen, medlem af EU-Parlamentet (S) og direktør Poul H. Madsen fra Grønt Center på Lolland. Når europæerne kører rundt i deres biler og lastbiler om syv år, i 2020, så skal 10 procent af energien komme [...]

Continue reading …

TRÆPILLER – En sammenslutning af amerikanske miljøgrupper advarer om, at efterspørgslen på træpiller til de europæiske kraftværker er skyld i, at amerikanske skove i sårbare vådområder bliver ryddet. I centrum for miljøgruppernes kritik er den amerikanske træpilleproducent Enviva. Virksomheden producerer 20 procent af de amerikanske træpiller, der årligt eksporteres til EU og herunder Danmark. Selskabet [...]

Continue reading …

BIOBRÆNDSTOF – Det Økologiske Råd er godt tilfreds med, at EU-Parlamentet vil lægge loft over produktioen af de problematiske 1. generations biobrændstoffer. Europaparlamentets miljøudvalg valgte i dag at bakke op om Kommissionens forslag om at stoppe den støttede udbygning af 1. generations biobrændstoffer, og samtidig kræve at også de indirekte CO2-udledninger fremover skal indregnes når [...]

Continue reading …

BIOMASSE – Vi har brug for biomasse i overgangen til det fossil-frie samfund, men den skal bruges bæredygtigt for at undgå alvorlige miljø- og klimaeffekter, skriver Det Økologiske Råd i nyt princippapir. – Biomasse er en midlertidig løsning, som vi skal bruge klogt for at undgå uønskede effekter. Vi skal ikke plastre ådalene til med [...]

Continue reading …

BIOMASSE – Avanceret bioraffinering skal forvandle halm, gylle og slagteriaffald til grøn energi og andre dagligdags nytteprodukter. Som led i regeringens vækstplan for vand- bio- og miljøløsninger igangsætter fødevareminister Mette Gjerskov en række initiativer, der skal bidrage til, at Danmark kan omdanne overskud fra landbruget til grøn energi og materialer, der normalt ville kræve råolie [...]

Continue reading …

BIOBRÆNDSTOF – Kræv at den danske regering og EU sætter en stopper for, at vores biler kører på madbenzin.  Sådan lyder opfordringen i en underskrifts-kampagne fra Mellemfolkeligt Samvirke.   Foto: Colourbox   – 870 millioner mennesker sulter. Med din underskrift kan du gøre en forskel. Så støtter du kampen mod sult i udviklingslande, lyder det [...]

Continue reading …

Robotter skal høste enggræs til biogas

Kommentarer slået fra

TEKNOLOGI – Små intelligente robotter skal i et nyt projekt udvikles, så de i fremtidens landbrug kan høste og hente værdifuld biomasse fra lavbundsarealer. Danmark har mange enge, som kan levere biomasse til fremtidens bioraffinaderier. Men engene er ofte våde og svære at høste. Derfor er ideen om at udvikle intelligente letvægtsrobotter til at høste [...]

Continue reading …

Danmark kan blive et vækstcenter med viden, teknologi og produktion i en bæredygtig europæisk bioøkonomi, lyder det fra regeringens Vækstteam for Vand, Bio og Miljøløsninger, der i dag præsenterede sine anbefalinger. Danmark er klar til at rykke fra demonstration til industriel skala for de plantesukre, som giver grundlag for udvikling af biobaserede erstatninger for fossile [...]

Continue reading …

Novozymes lancerer i dag et nyt enzym. Med det kan industrien producere mere biobrændstof af mindre majs og samtidig tjene mere. Novozymes løfter i dag sløret for et nyt enzymprodukt, der vil ændre vilkårene i biobrændstofindustrien. Det nye enzym, Novozymes Avantec®, forbedrer effektiviteten og rentabiliteten i biobrændstofproduktionen. Avantec gør det muligt for producenterne af majsbaseret [...]

Continue reading …

Bio-industrien er glad for udmeldingerne fra Natur- og Landbrugskommissionen. I en ny rapport peger den på mulighederne for at anvende gylle og halm og andre af landbrugets restprodukter til bioenergi. For nylig fastslog forskere, at Danmark har mulighed for at tredoble produktionen af bæredygtig biomasse til bioraffinering samtidig med, at vi får mere natur og [...]

Continue reading …