Home » Archives by category » Energi » Biogas

I dag åbner Nordjyllands største biogasanlæg

BIOGAS – I dag fredag indvier parterne bag GrønGas Vrå, Nordjyllands største biogasanlæg. GrønGas Vrå er opført på en tidligere majsmark og skal omdanne restprodukter og gylle fra nordjyske landmænd til biogas. Nordjyllands største biogasanlæg indvies i dag. Første spadestik til GrønGas Vrå blev taget i juli 2015, og rejsegildet fandt sted i oktober. Siden [...]

Nu flyder gyllen i Danmarks største biogasanlæg

Kommentarer slået fra

BIOGAS – Sønderjysk Biogas har modtaget det første læs gylle. Biogas kan anvendes til lastbiler og anden tung transport og kan samtidig være med til at dæmme op for landbrugets udledning af kvælstof. Der blev skrevet historie, da Sønderjysk Biogas mandag modtog det første læs gylle. Dermed går driften i gang på det, der bliver Danmarks [...]

Continue reading …

Organisk affald kan løfte biogas til nye højder

Kommentarer slået fra

BIOGAS – Hvis vi vil have mere biogas i Danmark, har vi brug for kartoffelskræller og det øvrige organiske husholdningsaffald fra byerne. En særlig regel i mejeribranchen blokerer, men løsningen findes i Sverige. Danmark er i færd med at lave flere og større biogasanlæg til gavn for miljø, klima og økonomi. Men den udvikling er [...]

Continue reading …

Biogas til tung transport vinder frem

Kommentarer slået fra

TRANSPORT: Flere nye projekter viser, at interessen for biogas til tung transport stiger, men Det Økologiske Råd efterlyser politiske initiativer, der kan sætte mere skub i udviklingen. Personbiler og lette varebiler kan relativt let udskiftes til el-biler, hvor strømmen i stigende grad vil være produceret med vedvarende energi, men helt så let er det ikke [...]

Continue reading …

Biogasanlæg lugter bedre end rygtet siger

Kommentarer slået fra

BIOGAS: Kun 25 procent af naboerne oplever lugtgener, og det sker kun én gang om måneden. Men hver tiende nabo er generet af trafikken til og fra biogasanlægget. Langt de fleste naboer til biogasanlæg føler sig ikke generet af lugten fra anlægget. Kun hver fjerde oplever lugtgener, men kun en gang om måneden. Derimod synes [...]

Continue reading …

Grønne krav til biogas strammes

Kommentarer slået fra

BIOGAS – Fra årsskiftet må der højst anvendes 25 procent energiafgrøder i biogasanlæg. Energistyrelsen har netop sendt tre bekendtgørelser i høring. Energiaftalen fra 2012 forhøjede driftsstøtten til biogas, som anvendes til el-produktion og til biogas, der opgraderes til naturgasnettet eller renses og tilføres bygasnet. Men samtidig aftalte politikerne, at støtte fra 2015 skulle betinges af, [...]

Continue reading …

BIOGAS – Biogasanlæggene satser mere på husdyrgødning og rest- og affaldsprodukter og reducerer brugen af majs og energiafgrøder, som ikke anses for at være bæredygtig. Fra 2012 til 2013 faldt mængden af majs og energiafgrøder til biogas med knap 25 pct. I samme periode steg biogasproduktionen med omkring 4 pct. Det viser en rundspørge, som [...]

Continue reading …

BIOGAS – EU-Kommissionen har godkendt nye støttesatser til anvendelse af biogas. Godkendelsen er betinget af, at der ikke ydes statsstøtte til de samme udgifter flere gange. Produktion af el fra biogas får forhøjet støtten, og der indføres en ny støtteordning til opgraderet og renset biogas, der tilføres henholdsvis naturgas og bygasnet. De nye støttesatser blev [...]

Continue reading …

BIOGAS – Det er ekstremt dyrt for samfundet, når landmændene hælder majs og fibermasse i gyllen i biogasanlæg, viser ny rapport fra Københavns Universitet. Endnu en analyse – denne gang fra Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi på KU – bekræfter, at biogas ikke er den økonomiske vidunder-løsning på klima- og miljøproblemer i landbruget, som tidligere [...]

Continue reading …

BIOGAS – Syv pilotprojekter, der alle har fokus på samspillet mellem landskab og biogasanlæg, er med i en ny udstilling på Dansk Arkitektur Center. Hvordan placerer man 15 silolignende tanke på 25 meters højde på den mest hensigtsmæssige måde? Det er et af de helt afgørende spørgsmål, når store biogasanlæg i fremtiden skal forsyne danskerne [...]

Continue reading …

BIOGAS – 61 sydjyske landmænd har stiftet leverandørforeningen Brørup-Holsted Biogas A.m.b.a. og vil i samarbejde med Bionaturgas Danmark opføre et stort biogasanlæg ved Holsted mellem Esbjerg og Kolding. Et tilskud fra staten og EU på knap 42 millioner kroner har gjort det muligt at realisere planerne om et stort, fælles biogasanlæg til 167 millioner kroner, [...]

Continue reading …

ENERGI – Fjernvarme Fyn har indgået aftale med lokale landmænd om at etablere Nordfyns Biogas. Fjernvarme Fyn A/S og Nordfyns Biogas Amba. har indgået aftale med henblik på etablering af Nordfyns Biogas. Parterne er enige om, at der kan etableres et biogasanlæg, der behandler gylle fra andelshaverne i Nordfyns Biogas Amba. og anden biomasse. Anlægget [...]

Continue reading …

ENERGI – Herningværket er på udkig efter et alternativ til naturgassen, når produktionen af el og fjernvarme. Biogas bliver måske løsningen. Dong Energy, der ejer Herningværket, kigger nu efter et andet alternativ til naturgassen, når produktionen af el og fjernvarme har ligget stille i et antal timer og skal genoptages. I dag brugeR værket bioolie, [...]

Continue reading …

Der bliver for alvor sat turbo på dansk biogas, håber Fødevareministeriet, som uddeler en kvart milliard kroner til nye biogasprojekter. Resultatet er flere arbejdspladser i Jylland og på Fyn, en udbygning af den vedvarende energi og mindre gyllehørm på markerne. Interessen for at etablere biogasanlæg i Danmark er eksploderet i kølvandet på, at regeringen har [...]

Continue reading …

BIOGAS – Sønderjysk Landboforening anslår, at danske landmænd i år har solgt høsten fra 18.000 hektar til tyske biogasanlæg. Det indbringer 1.500-2.500 kroner ekstra pr. hektar. Knud Rosenlund er landmand og dyrker majs på 2.000 hektar i området omkring Vojens. Han sælger hele sin produktion til Tyskland, og det er der ifølge landmanden en god [...]

Continue reading …

DONG Energy og svenske Malmberg Water vil opføre anlæg i Danmark til opgradering af biogas. Det første skal efter planen bygges i Horsens. – Naturgassystemet i Danmark står over for en omstilling, så det i fremtiden i stigende grad bliver distributionsnet for vedvarende energi. Det er en meget spændende udvikling, som vi vil bidrage til, [...]

Continue reading …

Landbrugets Videncenter i Skejby ved Aarhus har ansat Niels Østergaard, 58, som specialkonsulent. Han kommer til Videncentret med mere end 25 års erfaring som innovator og problemknuser i branchen. Niels Østergaard er uddannet biolog fra Københavns Universitet og har siden 1982 beskæftiget sig med biogasløsninger og -anlæg. Han har de seneste fem år været partner [...]

Continue reading …

Naturgas Fyn vil satse mere på biogas. Derfor vil det sammen med Sydvestjysk Biogas bygge et anlæg udenfor Esbjerg, der skal producere 15 millioner kubikmeter grøn bionaturgas til forbrugerne. De endelige tilladelser mangler stadig, og byggeriet forventes først at gå i gang næste år. Men allerede nu er mange landbrug på venteliste, for at lave [...]

Continue reading …

Landmændene må højest blande 25 procent majs eller andre energiafgrøder i biogasanlægget. Partierne bag energiforliget er nu enige om retningslinjerne for, hvor mange energiafgrøder, der må blandes i gyllen, når der produceres biogas. Så nu ved virksomheder og landmænd, der overvejer at investere i biogasanlæg, hvilke regler der gælder. Samtidig viser ansøgertal fra anlægningspuljen til [...]

Continue reading …

Randers vil skære kommunens udslip af CO2 ned med 75 procent i løbet af 18 år. Det skal ske ved blandt andet at sende en stor del af husdyrgødningen igennem et biogasanlæg. Kommunen har efter grundige analyser udpeget tre mulige placeringer for biogasanlæg, og Miljø- og Teknikudvalget har nu sendt et debatoplæg om anvendelse af [...]

Continue reading …
Page 1 of 212