Home » Archives by category » Debat » Kronik

Vi skal have flere økologiske jordbrugerfonde

KRONIK – Skal vi acceptere en udvikling, hvor vejen ud af gældskrisen er, at dansk landbrug ender på udenlandske hænder? Af Søren Egge Rasmussen og Maria Reumert Gjerding, hhv. fødevare- og landbrugsordførere for Enhedslisten Vi oplever i disse år en voldsom ændring af landbruget i Danmark. Færre og færre mennesker ejer større og større bedrifter. [...]

Tungmetaller i svinegylle forurener markerne

Kommentarer slået fra

LANDBRUG – Kobber og zink anvendes i foder til svin. Via gyllen havner tungmetallerne på markerne omkring de store industrielle svinefarme. Af Søren Wium-Andersen, biolog, cand. scient. Min interesse for anvendelsen af tungmetaller i svineproduktionen blev vakt, da en foderstoffabrikant henledte min opmærksomhed på, at rådyrsygen kan være forårsaget af kobbertilsætninger til svinefoder. Sygdommen medfører, [...]

Continue reading …

Det store bedrag om landbruget

Kommentarer slået fra

KRONIK – Landbrugspakken er den hidtil værste rævekage, Venstre og regeringen har bagt. Skatteyderne betaler milliarder for et kuldsejlet landbrug, som har oparbejdet en historisk høj gæld på næsten 400 milliarder kroner. Lad falde hvad ikke kan stå, skriver Holger Øster Mortensen. Af Holger Øster Mortensen, debattør Gennem de seneste årtier har dansk landbrug gang [...]

Continue reading …

Mickey Gjerris: Afgift på kød hjælper klimaet

Kommentarer slået fra

KRONIK – Vores valg af fødevarer er med til at skabe de klimaforandringer, der truer os alle og den natur, som vi lever i, med og af. Derfor er det også etisk legitimt, at vi som fællesskab blander os i hinandens valg af fødevarer på samme måde, som vi blander os i hinandens ryge- og [...]

Continue reading …

Fiskekvoter skaber ubalance i Danmark

Kommentarer slået fra

KRONIK – Med omsættelige kvoter er dansk fiskeri endt i hænderne på nogle få kvotekonger. Taberne er havmiljøet, kystfiskerne og de mange lokalsamfund, hvor havnene må lukke. Vi skal i stedet satse på det kystnære fiskeri , som giver lokal beskæftigelse, skriver Søren Egge Rasmussen, Enhedslisten. Af Søren Egge Rasmussen, fødevare- og fiskeriordfører for Enhedslisten [...]

Continue reading …

Mere gødning forbedrer ikke kornets kvalitet

Kommentarer slået fra

KRONIK – En ny lov giver landbruget lov til at sprede mere gødning på markerne for at opnå korn af bedre kvalitet. Men det er slet ikke sikkert, at mere gødning vil forbedre kvaliteten af det danske korn. Det er nemlig ikke kvaliteten, men mængden der er vigtigst, når kornet bruges til foder. Af Ole [...]

Continue reading …

Kære Esben Lunde: Her er nogle idéer til din naturpolitik

Kommentarer slået fra

KRONIK – Vi håber, at den nye miljø- og fødevareminister vil læse vores tanker om, hvad der reelt skaber værdi i vores samfund, inden han for alvor går i gang med regeringens naturpakke, skriver Alternativet. Vi fremlægger her et natursyn, som handler om meget mere end urørt skov, biodiversitet og nemmere adgang til naturen. Vores [...]

Continue reading …

Vejen mod en hverdag fri for skadelige kemikalier

Kommentarer slået fra

KRONIK – EU er alt for langsom til at forbyde hormonforstyrrende stoffer og andre kemikalier, selv om talrige undersøgelser viser, at de efter al sandsynlighed skader os og vores børn. Af Lone Mikkelsen, ph.d. og seniorrådgiver hos Det Økologiske Råd Industrien trækker gang på gang det længste strå. Hvad skal der til for at rykke [...]

Continue reading …

Dansk naturforvaltning er amatørernes legeplads

Kommentarer slået fra

KRONIK – To af landets førende naturforskere, Rasmus Ejrnæs og Hans Henrik Bruun, retter en skarp kritik af Danmarks forvaltning af natur og biodiversitet. Danmark er en bananrepublik, når det gælder forvaltningen af vores fælles naturarv. Natur og biodiversitet forvaltes i reglen af amatører, skriver de. Af Rasmus Ejrnæs, seniorforsker i biologi, Aarhus Universitet og [...]

Continue reading …

Alternativet: Lad os sammen redde landbruget

Kommentarer slået fra

KRONIK – Lad os sammen redde landbruget, skriver Alternativets Christian Poll og Rasmus Nordquist. Venstre vil med deres effektiviseringsplan for landbruget fortsætte landbrugets nedadgående økonomiske og miljømæssige spiral. Langt mere håbefuldt end både effektiviserings- og miljøkrav, er helt nye tanker, der som det første skal opløse den ældgamle, fastlåste fløjkrig om landbruget. Af Rasmus Nordqvist, [...]

Continue reading …

Opstandelse eller nedbrydelse?

Kommentarer slået fra

KRONIK: Vores sygelige overforbrug og dårlige anvendelse af jordens ressourcer har sat alle arter under pres, og selve livets udfoldelsesmuligheder er truet, skriver stud.theol. Nina Bjarup Vetter. Præster og teologer må ned fra prædikestolene for at stille op for skaberværket. Man kunne have ønsket, at tallene fra WWF om, at halvdelen af klodens plante og [...]

Continue reading …

Visionen om det bæredygtige landbrug

Kommentarer slået fra

KRONIK – Det er Kirsten Brosbøls udfordring at skabe en vision for en bæredygtig landbrugsproduktion især på de sårbare arealer. Henrik Saas Larsens og Karen Hækkerups fortælling om fortsat endeløse kornarealer og forøget svineproduktion rimer ikke på hverken vandmiljø eller timelønningen for en polsk slagteriarbejder. Derfor er der akut behov for en fortælling om, hvordan [...]

Continue reading …

Luk industri-landbruget

Kommentarer slået fra

KRONIK – Danmark har før gået forrest på landbrugsområdet. Det bør vi gøre igen. Luk landbruget, som det er nu og sats økologisk.  En dansk landbrugsreform bør brede sig til hele EU. For et landbrug på støtten, der er er industrialiseret og ensidigt satser på kvantitet frem for kvalitet, er ikke alene en dansk udfordring [...]

Continue reading …

KRONIK – BBC besluttede for nylig, at deres journalister ikke skal fungere som mikrofonholdere for meningsdannere, der benægter de mest basale indsigter fra klimaforskningen. Her er ni gode råd til, hvordan vi kickstarter den nødvendige klimadebat, skriver Peter Bjerregaard. Han er klimaredaktør ved nyhedsmagasinet Ræson. Når FN’s generalsekretær, Ban Ki-moon, i dag åbner dørene for [...]

Continue reading …

Hvilke ulykker har bønderne nu bedrevet?

Kommentarer slået fra

KRONIK – Det er altid med bæven jeg vender tilbage til min hjemegn fra rejser. Hvilke ulykker har bønderne nu bedrevet? Er min hæk blevet sprøjtet, eller er kirkestien pløjet om? Den havde stået midt på marken i dagevis og mindede mest af alt om et kæmpe fortidsuhyre. Under høsten var der gået ild i [...]

Continue reading …

Ingen gevinst ved at producere flere svin

Kommentarer slået fra

LANDBRUG – Der er ingen samfundsøkonomisk gevinst ved at lempe miljøreglerne for de danske svineproducenter. Konsekvenserne for natur og miljø vil derimod være meget reelle, skriver seniorrådgiver Jesper Leth Bak. KRONIK Af Jesper Leth Bak, seniorrådgiver, Aarhus Universitet Som opfølgning på diskussionen om lukning af slagteriet på Bornholm har man kunnet høre landbrugets og slagteriernes [...]

Continue reading …

KRONIK – Hvem er det egentlig, der står bag organisationen ”Landbrug & Fødevarer”, spørger journalist og gårdejer Kjeld Hansen i denne kronik om landbruget, der behændigt jonglerer med tal om beskæftigelse, eksport og medlemmer. Minkavler Martin Merrild fra Struer undlader sjældent at fremhæve, at han udtaler sig på vegne af den samlede fødevarebranche i Danmark, [...]

Continue reading …

Hvem skal eje jorden i fremtiden?

Kommentarer slået fra

KRONIK – Selvejet er på vej ud af dansk landbrug. Aktieselskaber og pensionskapital styret af kortsigtede kapitalinteresser tager over. Men der findes bæredygtige alternativer som folkeaktier og fondseje, så landbruget kan blive et fælles anliggende og ansvar. Af Henrik Platz,  cand.merc. ”Der var så dejligt ude på landet; det var sommer, kornet stod gult, havren [...]

Continue reading …

Kampagne: Drop investeringer i sort energi

Kommentarer slået fra

KRONIK – Danske pensionsopsparere har via deres pensionsselskaber milliarder af kroner placeret i sort energi.Vil vi undgå en klode på klima-kollisionskurs, skal vi flytte vores investeringer til grønne og klimavenlige teknologier, lyder opfordringen i den globale kampagne Fossil Free. Netop nu udrulles den globale kampagne Fossil Free, som skal bevidstgøre alverdens investorer om, at placeringen [...]

Continue reading …

KRONIK – I disse uger udbetales 6,2 milliarder kroner fra EU til de danske landmænd. Uden denne gavebod fra vores europæiske venner, ville det se sort ud for dansk landbrug. De færreste kan være i tvivl om at dansk landbrug i de seneste år har gennemgået store strukturændringer. Ikke mindst siden 1972 er udviklingen gået [...]

Continue reading …